SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
62/22/23 SKF LEZAJ Cijena 62/22/23 SKF LEZAJ 88,62 kn
6200 2RS LEZAJ CX Cijena 6200 2RS LEZAJ CX 5,72 kn
6200 ZZ LEZAJ CX/MTM [T] Cijena 6200 ZZ LEZAJ CX/MTM [T] 4,51 kn
6200-2RSH SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6200-2RSH SKF LEZAJ* [TS] 21,53 kn
6200-2RSH/C3 SKF LEZAJ Cijena 6200-2RSH/C3 SKF LEZAJ 21,53 kn
6200-2Z SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6200-2Z SKF LEZAJ* [TS] 21,53 kn
6200-2Z/C3 SKF LEZAJ Cijena 6200-2Z/C3 SKF LEZAJ 26,16 kn
6201 2RS LEZAJ CX/MTM [T] Cijena 6201 2RS LEZAJ CX/MTM [T] 7,00 kn
6201 TN9/C3 SKF LEZAJ Cijena 6201 TN9/C3 SKF LEZAJ 31,16 kn
6201 ZZ LEZAJ CX [TS] Cijena 6201 ZZ LEZAJ CX [TS] 7,00 kn
6201-2RS SNR LEZAJ  [TS] Cijena 6201-2RS SNR LEZAJ [TS] 23,35 kn
6201-2RS/C3 SNR LEZAJ [TS] Cijena 6201-2RS/C3 SNR LEZAJ [TS] 19,50 kn
6201-2RSH SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6201-2RSH SKF LEZAJ * [TS] 23,35 kn
6201-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6201-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] 23,35 kn
6201-2RSH/C3GJN SKF LEZAJ Cijena 6201-2RSH/C3GJN SKF LEZAJ 62,02 kn
6201-2Z FAG LEZAJ  Cijena 6201-2Z FAG LEZAJ 17,35 kn
6201-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6201-2Z SKF LEZAJ * [TS] 20,04 kn
6201-2Z SNR LEZAJ  Cijena 6201-2Z SNR LEZAJ 17,35 kn
6201-2Z/C3 SKF LEZAJ Cijena 6201-2Z/C3 SKF LEZAJ 20,04 kn
6201-2Z/C3WT SKF LEZAJ Cijena 6201-2Z/C3WT SKF LEZAJ 44,08 kn
6201-2Z/VA228 SKF LEZAJ [S] Cijena 6201-2Z/VA228 SKF LEZAJ [S] 453,72 kn
6202 2RS LEZAJ CX [TS] Cijena 6202 2RS LEZAJ CX [TS] 5,50 kn
6202 TN9/C3 SKF LEZAJ Cijena 6202 TN9/C3 SKF LEZAJ 48,36 kn
6202 ZZ LEZAJ CX/MTM [TS] Cijena 6202 ZZ LEZAJ CX/MTM [TS] 5,50 kn
6202-2RSH SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6202-2RSH SKF LEZAJ * [TS] 25,17 kn
6202-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6202-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] 25,17 kn
6202-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6202-2Z SKF LEZAJ * [TS] 21,53 kn
6202-2Z/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6202-2Z/C3 SKF LEZAJ* [TS] 21,53 kn
6202-2Z/VA228 SKF LEZAJ [S] Cijena 6202-2Z/VA228 SKF LEZAJ [S] 338,66 kn
6202/15.875-2LS/C3LT10 SKF LEZAJ Cijena 6202/15.875-2LS/C3LT10 SKF LEZAJ 227,80 kn
6203 2RS LEZAJ CX/MTM [TS] Cijena 6203 2RS LEZAJ CX/MTM [TS] 8,43 kn
6203 TN9/C3 SKF LEZAJ Cijena 6203 TN9/C3 SKF LEZAJ 54,48 kn
6203 ZZ LEZAJ CX Cijena 6203 ZZ LEZAJ CX 7,50 kn
6203-2RS NTN LEŽAJ Cijena 6203-2RS NTN LEŽAJ 23,00 kn
6203-2RSH SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6203-2RSH SKF LEZAJ * [TS] 28,48 kn
6203-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6203-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] 28,48 kn
6203-2RSHNR SKF LEZAJ * Cijena 6203-2RSHNR SKF LEZAJ * 80,30 kn
6203-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6203-2Z SKF LEZAJ * [TS] 25,01 kn
6203-2Z/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6203-2Z/C3 SKF LEZAJ* 25,01 kn
6203-C-TVH-C3 FAG LEZAJ Cijena 6203-C-TVH-C3 FAG LEZAJ 30,00 kn
6203/15.875-2Z SKF LEZAJ Cijena 6203/15.875-2Z SKF LEZAJ 112,50 kn
6204 2RS LEZAJ CX/MTM Cijena 6204 2RS LEZAJ CX/MTM 8,50 kn
6204 2RS SS(INOX) LEZAJ CX Cijena 6204 2RS SS(INOX) LEZAJ CX 57,50 kn
6204 SKF LEZAJ Cijena 6204 SKF LEZAJ 24,67 kn
6204 ZZ LEZAJ CX/MTM [TS] Cijena 6204 ZZ LEZAJ CX/MTM [TS] 8,50 kn
6204-2RS NTN LEŽAJ [TS] Cijena 6204-2RS NTN LEŽAJ [TS] 26,00 kn
6204-2RSH SKF LEZAJ * Cijena 6204-2RSH SKF LEZAJ * 33,45 kn
6204-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6204-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] 33,45 kn
6204-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6204-2Z SKF LEZAJ * [TS] 28,15 kn
6204-2Z/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6204-2Z/C3 SKF LEZAJ* 29,31 kn
6204-2Z/C4 SKF LEZAJ Cijena 6204-2Z/C4 SKF LEZAJ 65,60 kn
6205 2RS LEZAJ CX/LDI [TS] Cijena 6205 2RS LEZAJ CX/LDI [TS] 9,50 kn
6205 2RS SS(INOX) LEZAJ CX Cijena 6205 2RS SS(INOX) LEZAJ CX 78,00 kn
6205 SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6205 SKF LEZAJ * [TS] 29,81 kn
6205 TN9/C3 SKF LEZAJ Cijena 6205 TN9/C3 SKF LEZAJ 118,57 kn
6205 ZZ LEZAJ CX/KG [TS] Cijena 6205 ZZ LEZAJ CX/KG [TS] 9,50 kn
6205-2RSH SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6205-2RSH SKF LEZAJ * [TS] 39,08 kn
6205-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6205-2RSH/C3 SKF LEZAJ* [TS] 39,08 kn
6205-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6205-2Z SKF LEZAJ * [TS] 34,44 kn
6205-2Z/C3 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6205-2Z/C3 SKF LEZAJ* [TS] 33,12 kn
6205-2Z/VA201 SKF LEZAJ Cijena 6205-2Z/VA201 SKF LEZAJ 196,54 kn
6206 2RS LEZAJ CX/MTM [TS] Cijena 6206 2RS LEZAJ CX/MTM [TS] 18,04 kn
6206 SKF LEZAJ Cijena 6206 SKF LEZAJ 40,08 kn
6206 ZZ LEZAJ CX/MTM [TS] Cijena 6206 ZZ LEZAJ CX/MTM [TS] 16,43 kn
6206-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6206-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] 52,00 kn
6206-2RS1/C3 SKF LEZAJ * Cijena 6206-2RS1/C3 SKF LEZAJ * 52,00 kn
6206-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6206-2Z SKF LEZAJ * [TS] 46,04 kn
6206-2Z/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6206-2Z/C3 SKF LEZAJ* 46,04 kn
6207 2RS LEZAJ CX [TS] Cijena 6207 2RS LEZAJ CX [TS] 25,00 kn
6207 SKF LEZAJ Cijena 6207 SKF LEZAJ 68,70 kn
6207 ZZ LEZAJ CX/LDI [TS] Cijena 6207 ZZ LEZAJ CX/LDI [TS] 21,00 kn
6207-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6207-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] 65,91 kn
6207-2RS1 TIM LEZAJ  Cijena 6207-2RS1 TIM LEZAJ 56,00 kn
6207-2RS1/C3 SKF LEZAJ Cijena 6207-2RS1/C3 SKF LEZAJ 68,56 kn
6207-2RS1/C4/R806 SKF LEZAJ [S] Cijena 6207-2RS1/C4/R806 SKF LEZAJ [S] 238,03 kn
6207-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6207-2Z SKF LEZAJ * [TS] 60,61 kn
6207-2Z/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6207-2Z/C3 SKF LEZAJ* 60,61 kn
6207-2ZNR SKF LEZAJ Cijena 6207-2ZNR SKF LEZAJ 227,87 kn
6208 2RS LEZAJ CX/KG [TS] Cijena 6208 2RS LEZAJ CX/KG [TS] 33,05 kn
6208 NR SKF LEZAJ Cijena 6208 NR SKF LEZAJ 160,00 kn
6208 ZZ LEZAJ CX Cijena 6208 ZZ LEZAJ CX 27,00 kn
6208-2RS1 SKF LEZAJ* [TS] Cijena 6208-2RS1 SKF LEZAJ* [TS] 95,72 kn
6208-2RS1/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6208-2RS1/C3 SKF LEZAJ* 99,53 kn
6208-2RS1K SKF LEZAJ [TS] Cijena 6208-2RS1K SKF LEZAJ [TS] 169,91 kn
6208-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6208-2Z SKF LEZAJ * [TS] 84,62 kn
6208-2Z/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6208-2Z/C3 SKF LEZAJ* 94,06 kn
6209 2RS LEZAJ CX [TS] Cijena 6209 2RS LEZAJ CX [TS] 43,00 kn
6209 ZZ LEZAJ CX Cijena 6209 ZZ LEZAJ CX 43,00 kn
6209-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6209-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] 121,55 kn
6209-2RS1/C3 SKF LEZAJ Cijena 6209-2RS1/C3 SKF LEZAJ 116,91 kn
6209-2RS1K SKF LEZAJ Cijena 6209-2RS1K SKF LEZAJ 191,37 kn
6209-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6209-2Z SKF LEZAJ * [TS] 107,64 kn
6209-2Z/C3 SKF LEZAJ Cijena 6209-2Z/C3 SKF LEZAJ 114,93 kn
6210 2RS LEZAJ CX [TS] Cijena 6210 2RS LEZAJ CX [TS] 37,00 kn
6210 NR SKF LEZAJ Cijena 6210 NR SKF LEZAJ 284,17 kn
6210 ZZ LEZAJ CX/MTM Cijena 6210 ZZ LEZAJ CX/MTM 32,00 kn
6210-2RS SNR LEZAJ Cijena 6210-2RS SNR LEZAJ 110,00 kn
6210-2RS SNR/NTN LEZAJ Cijena 6210-2RS SNR/NTN LEZAJ 94,00 kn
6210-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6210-2RS1 SKF LEZAJ * [TS] 138,28 kn
6210-2RS1/C3 SKF LEZAJ Cijena 6210-2RS1/C3 SKF LEZAJ 138,28 kn
6210-2RS1K SKF LEZAJ Cijena 6210-2RS1K SKF LEZAJ 437,85 kn
6210-2Z SKF LEZAJ * [TS] Cijena 6210-2Z SKF LEZAJ * [TS] 122,38 kn
6210-2Z/C3 NTN LEZAJ* Cijena 6210-2Z/C3 NTN LEZAJ* 89,00 kn
6210-2Z/C3 SKF LEZAJ* Cijena 6210-2Z/C3 SKF LEZAJ* 122,38 kn
6211-2RS1 SKF LEZAJ Cijena 6211-2RS1 SKF LEZAJ 163,45 kn
6211-2Z SKF LEZAJ Cijena 6211-2Z SKF LEZAJ 144,73 kn
6212 ZZ LEZAJ CX Cijena 6212 ZZ LEZAJ CX 65,00 kn
6212-2RS1 SKF LEZAJ Cijena 6212-2RS1 SKF LEZAJ 211,31 kn
6212-2RS1/C3 SKF LEZAJ Cijena 6212-2RS1/C3 SKF LEZAJ 225,88 kn
6212-2Z SKF LEZAJ Cijena 6212-2Z SKF LEZAJ 186,80 kn
6212-2Z/C3 SKF LEZAJ Cijena 6212-2Z/C3 SKF LEZAJ 180,34 kn
6212/C4 SKF LEZAJ Cijena 6212/C4 SKF LEZAJ 349,42 kn
6213-2RS1 SKF LEZAJ * Cijena 6213-2RS1 SKF LEZAJ * 289,14 kn
6213-2Z SKF LEZAJ Cijena 6213-2Z SKF LEZAJ 406,55 kn
6214-2RS1 SKF LEZAJ Cijena 6214-2RS1 SKF LEZAJ 356,04 kn
6215-2RS1 SKF LEZAJ Cijena 6215-2RS1 SKF LEZAJ 379,06 kn
6216-2RS1 SKF LEZAJ Cijena 6216-2RS1 SKF LEZAJ 461,36 kn
6226 SKF LEZAJ [S] Cijena 6226 SKF LEZAJ [S] 2.225,74 kn
623-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 623-2Z SKF LEZAJ [T] 21,28 kn
624-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 624-2Z SKF LEZAJ [T] 19,87 kn
625-2RS1 SKF LEZAJ [T] Cijena 625-2RS1 SKF LEZAJ [T] 27,16 kn
625-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 625-2Z SKF LEZAJ [T] 16,57 kn
625-2Z/C3 SKF LEZAJ [T] Cijena 625-2Z/C3 SKF LEZAJ [T] 25,46 kn
626 ZZ LEZAJ CX Cijena 626 ZZ LEZAJ CX 2,71 kn
626-2RS SNR LEZAJ [T] Cijena 626-2RS SNR LEZAJ [T] 17,00 kn
626-2RSH SKF LEZAJ* [T] Cijena 626-2RSH SKF LEZAJ* [T] 19,71 kn
626-2Z SKF LEZAJ * [T] Cijena 626-2Z SKF LEZAJ * [T] 16,11 kn
626-2Z/C3 SKF LEZAJ [T] Cijena 626-2Z/C3 SKF LEZAJ [T] 17,39 kn
627-2RSH SKF LEZAJ [T] Cijena 627-2RSH SKF LEZAJ [T] 19,87 kn
627-2RSH/C3 SKF LEZAJ [T] Cijena 627-2RSH/C3 SKF LEZAJ [T] 21,89 kn
627-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 627-2Z SKF LEZAJ [T] 17,22 kn
628 ZZ LEZAJ CX/MTM Cijena 628 ZZ LEZAJ CX/MTM 4,65 kn
628-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 628-2Z SKF LEZAJ [T] 22,36 kn
628/7-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 628/7-2Z SKF LEZAJ [T] 65,06 kn
628/8-2RS1 SKF LEZAJ [T] Cijena 628/8-2RS1 SKF LEZAJ [T] 71,37 kn
629 2RS LEZAJ CX [T] Cijena 629 2RS LEZAJ CX [T] 3,34 kn
629 ZZ LEZAJ CX [S] [T] Cijena 629 ZZ LEZAJ CX [S] [T] 3,94 kn
629-2RSH SKF LEZAJ * [T] Cijena 629-2RSH SKF LEZAJ * [T] 19,46 kn
629-2RSH/C3 SKF LEZAJ [T] Cijena 629-2RSH/C3 SKF LEZAJ [T] 27,16 kn
629-2Z SKF LEZAJ [T] Cijena 629-2Z SKF LEZAJ [T] 18,38 kn