SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Pretraga ležajeva po dimenzijama
Igličasti ležajevi imaju vrlo nizak presjek profila, a relativno vrlo visoki kapacitet nošenja. Mogu se koristiti sa i bez unutrašnjeg prstena. Igličasti ležajevi bez unutrašnjeg prstena predstavljaju optimalno rješenje u slučajevima kad se osovina može okaliti i dobro obraditi brušenjem. Igličasti ležajevi sa unutrašnjim prstenom koriste se ondje, gdje nije moguće, ili gdje nije ekonomično, kaliti i brusiti osovinu. Oni podnose aksijalne pomake unutar ležaja.