SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
Bačvasto valjkasti ležajevi imaju kotrljajuće staze koso smještene u odnosu na osovinu ležaja. Ležajevi su rastavljivi. Osovinski podložak sa valjčićima i kavezom može se ugraditi neovisno o podlošku za dosjed u kučište.