SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Izjava o zaštiti podataka

 

Uprava društva SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. (Skraćeno SET d.o.o.) dana 07. svibnja 2018. donosi

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za SET d.o.o. primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Korištenjem proizvoda i usluga društva SET d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem sljedeće e-mail adrese: sanja@set-bjelovar.hr

 

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

1. vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj mobitela, telefona, telefaxa i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju.

2. Ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom zasnivanja poslovnog ili ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja. Pod to ne pripadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim svjetonazorima, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju

3. Podaci o korištenju proizvoda i usluga društva SET d.o.o. i njihovim sadržajima, npr. opis i način korištenja proizvoda i usluga, cijenama i načinu korištenja proizvoda i usluga.

Mjesto i vrsta prikupljanja osobnih podatka:

1. KUPOVINOM PUTEM WEB SHOPA – Vaši osobni podaci potrebni za kupovinu putem web shopa i dostavu kupljenih proizvoda na željenu adresu (Ime, prezime, adresa, broj pošte, grad, država, kontakt telefon/mobitel)

2. UČLANJENJEM U PROGRAM Klub vjernosti – Vaši osobni podaci potrebni za kupovinu putem web shopa i ostvarivanje popusta članstvom u Klubu vjernosti

3. PRIJAVOM NA NEWSLETTER – Na nesletter se prijavljujete upisom svoje e-mail adrese, prilikom prijave na newsletter ili stavljanjem kvačice da želite primati newsletter prilikom registracije na web shop ili učlanjenjem u program Kluba vjernosti.

4. ISPUNJAVANJEM KONTAKT OBRASCA – Kada ispunjavate kontakt obrazac s porukom dajete nam svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa)

5. SLANJEM UPITA O PROIZVODIMA – Slanjem upita o pojedinom proizvodu iz našeg prodajnog programa dajete nam i svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa)

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.

 

Svrha obrade

Sve vrste vaših osobnih podataka društvo SET d.o.o. obrađuje u sljedeće svrhe:

Osobne podatke obrađujemo u svrhu prodaje i pružanja usluga, obračuna izvršene prodaje robe i pruženih usluga sukladno važećim Zakonima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora i poslovnih odnosa u kojem je ispitanik stranka. Vaše osobne podatke obrađujemo kod vaših upita u skladu s važećim propisima i Zakonima (Zakon o zaštiti potrošača, Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugih Zakona) kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima. U svrhu prodaje robe i pružanja usluga možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.

Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (odvjetnički ured ili agencije za naplatu potraživanja). Prije nego poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo vam dali priliku za očitovanje.

Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od godine dana, stupamo s vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu (elektronička pošta, pisano putem pošte, telefonskim pozivom).

Ugovor nastaje prilikom poduzimanja nekih radnji s obje ugovorene strane, kada mi vama isporučimo proizvode i usluge i traje sve do podmirenja nastalih troškova s vaše strane za isporučene proizvode i obavljene usluge.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole, radi poštovanja naših pravnih propisanih obveza, za izvršavanje ugovora u kojem ste vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev ili kako bi se zaštitili ključni interesi vas ili drugih fizičkih osoba.

 

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama, te su sigurnosno pohranjene na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg izaberemo, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka i da se njome osigurava zaštita Vaših prava.

Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice, službama za dostavu koje trebaju znati ime, adresu i broj telefona kako bi mogle dostaviti proizvode. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni tvrtkama koje nam pružaju neke usluge uključujući marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, pružanje usluga za kupce te slanje poruka u naše ime. Ograničit ćemo osobne podatke koje tim tvrtkama dajemo i imat će pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određene vaše informacije mogu biti proslijeđene izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama.

 

Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo u roku jedne godine po prestanku ugovornog odnosa, osim podataka za koje postoji zakonska obveza čuvanja dokumentacije, u kojem slučaju ih brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, vaše osobne podatke čuvamo sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, te ih možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti na elektroničku poštu info@set-bjelovar.hr ili na adresu Pakračka ulica 3, Bjelovar. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temelji na privoli prije nego je ona povučena.

 

Prva ispitanika

Pravo na ispravak – ako obrađujemo vaše podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Pravo na brisanje – Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na ograničenje distribucije – Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih osobnih podataka:

- ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

- ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,

- ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam potrebni radi ostvarivanja pravnih zahtjeva,

- ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka – od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

- ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora,

- ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa

Pravo na prigovor – ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

Pravo na žalbu – Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podatka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu EU.

Ostvarivanje prava – Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim našim podacima za kontakt:

Adresa e-pošte: sanja@set-bjelovar.hr

Uprava društva donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavaca ovlaštenje za nadziranje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka.

Po vašim zahtjevima za ostvarivanje prava društvo SET će odgovoriti sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Promjene izjave o privatnosti

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Preporučujemo da povremeno provjeravate za sve izmjene izjave.