SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/ČAHURE ZA REMENICE, SPOJKE, LANČANIKE..

 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
dim1 dim2 dim3
ČAHURA TB 1008/15 OPTIBELT Cijena ČAHURA TB 1008/15 OPTIBELT 3,70 €
ČAHURA TB 1008/15 SKF Cijena ČAHURA TB 1008/15 SKF 4,00 €
ČAHURA TB 1008/18 SKF Cijena ČAHURA TB 1008/18 SKF 3,72 €
ČAHURA TB 1008/19mm SKF Cijena ČAHURA TB 1008/19mm SKF 3,98 €
ČAHURA TB 1008/20mm SKF Cijena ČAHURA TB 1008/20mm SKF 3,98 €
ČAHURA TB 1008/24mm SKF Cijena ČAHURA TB 1008/24mm SKF 4,00 €
ČAHURA TB 1008/25mm SKF Cijena ČAHURA TB 1008/25mm SKF 3,72 €
ČAHURA TB 1108/14 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/14 SKF 4,50 €
ČAHURA TB 1108/16 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/16 SKF 4,60 €
ČAHURA TB 1108/18 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/18 SKF 4,25 €
ČAHURA TB 1108/19 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/19 SKF 4,25 €
ČAHURA TB 1108/20 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/20 SKF 4,51 €
ČAHURA TB 1108/22 OPT Cijena ČAHURA TB 1108/22 OPT 3,93 €
ČAHURA TB 1108/22 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/22 SKF 4,51 €
ČAHURA TB 1108/24 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/24 SKF 4,50 €
ČAHURA TB 1108/25 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/25 SKF 4,50 €
ČAHURA TB 1108/28 SKF Cijena ČAHURA TB 1108/28 SKF 4,50 €
ČAHURA TB 1210/16 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/16 SKF 5,64 €
ČAHURA TB 1210/18 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/18 SKF 5,64 €
ČAHURA TB 1210/19 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/19 SKF 6,00 €
ČAHURA TB 1210/20 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/20 SKF 5,97 €
ČAHURA TB 1210/24 OPTIBELT Cijena ČAHURA TB 1210/24 OPTIBELT 5,43 €
ČAHURA TB 1210/24 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/24 SKF 6,00 €
ČAHURA TB 1210/25 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/25 SKF 5,64 €
ČAHURA TB 1210/28 OPTIBELT Cijena ČAHURA TB 1210/28 OPTIBELT 5,43 €
ČAHURA TB 1210/28 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/28 SKF 6,00 €
ČAHURA TB 1210/30 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/30 SKF 6,00 €
ČAHURA TB 1210/32 SKF Cijena ČAHURA TB 1210/32 SKF 5,97 €
ČAHURA TB 1610/14 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/14 SKF 6,90 €
ČAHURA TB 1610/16 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/16 SKF 6,90 €
ČAHURA TB 1610/18 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/18 SKF 7,30 €
ČAHURA TB 1610/19 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/19 SKF 7,50 €
ČAHURA TB 1610/20 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/20 SKF 7,30 €
ČAHURA TB 1610/22 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/22 SKF 7,25 €
ČAHURA TB 1610/24 OPT Cijena ČAHURA TB 1610/24 OPT 6,13 €
ČAHURA TB 1610/24 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/24 SKF 7,25 €
ČAHURA TB 1610/25 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/25 SKF 7,50 €
ČAHURA TB 1610/28 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/28 SKF 7,23 €
ČAHURA TB 1610/30 OPT Cijena ČAHURA TB 1610/30 OPT 6,15 €
ČAHURA TB 1610/30 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/30 SKF 6,90 €
ČAHURA TB 1610/32 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/32 SKF 7,30 €
ČAHURA TB 1610/35 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/35 SKF 7,30 €
ČAHURA TB 1610/38 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/38 SKF 7,50 €
ČAHURA TB 1610/40 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/40 SKF 7,30 €
ČAHURA TB 1610/42 OPT Cijena ČAHURA TB 1610/42 OPT 6,15 €
ČAHURA TB 1610/42 SKF Cijena ČAHURA TB 1610/42 SKF 6,90 €
ČAHURA TB 1615/24 SKF Cijena ČAHURA TB 1615/24 SKF 7,83 €
ČAHURA TB 1615/25 SKF Cijena ČAHURA TB 1615/25 SKF 8,23 €
ČAHURA TB 1615/28 OPTIBELT Cijena ČAHURA TB 1615/28 OPTIBELT 7,23 €
ČAHURA TB 1615/30 SKF Cijena ČAHURA TB 1615/30 SKF 8,23 €
ČAHURA TB 1615/35 SKF Cijena ČAHURA TB 1615/35 SKF 7,83 €
ČAHURA TB 1615/40 SKF Cijena ČAHURA TB 1615/40 SKF 7,83 €
ČAHURA TB 1615/42 SKF Cijena ČAHURA TB 1615/42 SKF 8,20 €
ČAHURA TB 2012/20 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/20 SKF 9,00 €
ČAHURA TB 2012/24 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/24 SKF 9,00 €
ČAHURA TB 2012/25 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/25 SKF 9,00 €
ČAHURA TB 2012/28 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/28 SKF 9,00 €
ČAHURA TB 2012/30 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/30 SKF 8,60 €
ČAHURA TB 2012/32 OPT Cijena ČAHURA TB 2012/32 OPT 8,35 €
ČAHURA TB 2012/35 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/35 SKF 8,29 €
ČAHURA TB 2012/38 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/38 SKF 9,00 €
ČAHURA TB 2012/40 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/40 SKF 9,00 €
ČAHURA TB 2012/42 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/42 SKF 8,63 €
ČAHURA TB 2012/45 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/45 SKF 8,60 €
ČAHURA TB 2012/48 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/48 SKF 8,63 €
ČAHURA TB 2012/50 SKF Cijena ČAHURA TB 2012/50 SKF 8,29 €
ČAHURA TB 2517/24 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/24 SKF 13,54 €
ČAHURA TB 2517/25 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/25 SKF 14,00 €
ČAHURA TB 2517/28 OPTIBELT Cijena ČAHURA TB 2517/28 OPTIBELT 12,65 €
ČAHURA TB 2517/28 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/28 SKF 13,67 €
ČAHURA TB 2517/30 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/30 SKF 14,00 €
ČAHURA TB 2517/32 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/32 SKF 12,81 €
ČAHURA TB 2517/35 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/35 SKF 13,54 €
ČAHURA TB 2517/38 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/38 SKF 14,00 €
ČAHURA TB 2517/40 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/40 SKF 13,50 €
ČAHURA TB 2517/42 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/42 SKF 14,00 €
ČAHURA TB 2517/45 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/45 SKF 13,50 €
ČAHURA TB 2517/48 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/48 SKF 13,50 €
ČAHURA TB 2517/50 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/50 SKF 13,50 €
ČAHURA TB 2517/55 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/55 SKF 12,81 €
ČAHURA TB 2517/60 SKF Cijena ČAHURA TB 2517/60 SKF 12,81 €
ČAHURA TB 3020/25 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/25 SKF 20,97 €
ČAHURA TB 3020/38 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/38 SKF 19,91 €
ČAHURA TB 3020/40 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/40 SKF 20,97 €
ČAHURA TB 3020/42 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/42 SKF 20,97 €
ČAHURA TB 3020/45 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/45 SKF 21,00 €
ČAHURA TB 3020/48 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/48 SKF 19,91 €
ČAHURA TB 3020/50 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/50 SKF 19,91 €
ČAHURA TB 3020/55 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/55 SKF 20,97 €
ČAHURA TB 3020/60 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/60 SKF 22,00 €
ČAHURA TB 3020/65 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/65 SKF 22,00 €
ČAHURA TB 3020/75 SKF Cijena ČAHURA TB 3020/75 SKF 19,91 €
ČAHURA TB 3535/55 SKF Cijena ČAHURA TB 3535/55 SKF 46,45 €
ČAHURA TB 3535/60 SKF Cijena ČAHURA TB 3535/60 SKF 50,50 €
ČAHURA TB 3535/65 SKF Cijena ČAHURA TB 3535/65 SKF 47,00 €
ČAHURA TB 3535/80 SKF Cijena ČAHURA TB 3535/80 SKF 46,45 €
ČAHURA TB 4040/80 SKF Cijena ČAHURA TB 4040/80 SKF 72,33 €
PHH BF 25 SKF GLAVČINA Cijena PHH BF 25 SKF GLAVČINA 52,43 €
VIJAK ČAHURE TB 1108-1008 Cijena VIJAK ČAHURE TB 1108-1008 1,00 €
VIJAK ČAHURE TB 1215-1210-1615-1610  Cijena VIJAK ČAHURE TB 1215-1210-1615-1610 1,00 €
VIJAK ČAHURE TB 2012 Cijena VIJAK ČAHURE TB 2012 1,30 €
VIJAK ČAHURE TB 2517 Cijena VIJAK ČAHURE TB 2517 1,50 €
VIJAK ČAHURE TB 3020-3030 Cijena VIJAK ČAHURE TB 3020-3030 2,00 €
VIJAK ČAHURE TB 3525-3535 Cijena VIJAK ČAHURE TB 3525-3535 3,00 €