SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Pravila programa Klub vjernosti

 

Pravila programa „Klub vjernosti“

 

Članak 1.

Organizator programa vjernosti naziva „Klub vjernosti“ (u daljnjem tekstu: Klub vjernosti) je SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar (u daljnjem tekstu: SET). Članstvo u Klubu vjernosti je besplatno.

 

Članak 2.

UČLANJENJE

Članstvom Kluba vjernosti se postaje popunjavanjem i predajom pismene pristupnice u maloprodajnim jedinicama SETa, i to u Maloprodaji Bjelovar, Pakračka ulica 3 i Maloprodaji Virovitica, Vladimira Nazora 3, slanjem popunjene i potpisane prijavnice poštom na adresu organizatora, SET ili pristankom sudjelovanja u članstvu putem web shopa.

Sadržaj pristupnice odnosno prijavnice određuje SET, u skladu sa zakonom i potrebama Kluba vjernosti.

Pristupnica odnosno prijavnica za učlanjenje u Klub vjernosti obvezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila. Prihvatom Pravila član Kluba vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje SETu, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

 

Članak 3.

PRAVA I OBVEZE

Samom činjenicom članstva u Klubu vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Klubu vjernosti, a koji se sastoji od:

Prilikom svake kupnje ostvaruje se 5% popusta na cjelokupan iznos, odnosno 10% popusta na cjelokupan iznos ukoliko je iznos računa veći od 135 eur (stotridesetpeteura)
Opcija primanja edukativnih materijala i obavijesti o novitetima i akcijama
Brojne druge pogodnosti koje će SET s vremena na vrijeme osigurati za članove Kluba vjernosti

SET zadržava pravo proširiti sadržaj Kluba vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Za sva pitanja vezana za Klub vjernosti članovi se mogu obratiti na e-mail: info@set-bjelovar.hr, pismeno na središnjice ili telefonski: 043/214468.

 

Članak 4.

OSOBNI PODACI

U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova Kluba vjernosti, SET postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Osobni podaci koje pristupnik prilikom učlanjenja u Klub vjernosti obavezno stavlja na raspolaganje SETu su ime, prezime, adresa te kontakt telefon/mobitel, te opcionalno, OIB, e-mail adresa, dodatni kontakt telefon/mobitel, područje interesa, i dr.

Osobni podaci koje pristupnik učlanjenjem predaje SETu koristit će se isključivo u svrhu provođenja Kluba vjernosti, odnosno za potrebe sudjelovanja u aktivnostima namijenjenim članovima Kluba vjernosti, uključujući marketinške svrhe. Prikupljeni osobni podaci neće se ustupati ili prosljeđivati nepovezanim trećim stranama, te su sigurnosno pohranjene na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg odaberemo, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka i da se njome osigurava zaštita prava članova kluba.

Osobni podaci u informatičkom sustavu SETa uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu i brišu se čim član otkaže članstvo u skladu s ovim Pravilima ili mu članstvo na bilo koji drugi način prestane, te u svakom slučaju prestankom provođenja Kluba vjernosti sukladno odluci SETa.

Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Kluba vjernosti i ostvarivanja pogodnosti iz istog, prijavljuje SETu sam član, te je isključivo član odgovoran za točnost danih osobnih podataka.

 

Članak 5.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu SETa, kao i elektronskim putem, putem e-mail adrese: info@set-bjelovar.hr

SET također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu.

Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Kluba vjernosti sukladno odluci SETa.

 

Članak 6.

STUPANJE NA SNAGU I PROMJENE  PRAVILA

Ova pravila stupaju na snagu danom objave na istaknutom mjestu u prodavaonicama SETa u Bjelovaru i Virovitici i na web stranici www.set-bjelovar.hr

SET je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti i izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova.

 

U Bjelovaru, 15. svibnja 2023.

 

Preuzmite dokument:

  Pristupnica - klub vjernosti   (12.5 KB)