SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Uvjeti poslovanja

 

Jednostrani raskid ugovora

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKIH UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA SKLOPLJENOG NA DALJINU

 

Svaki kupac koji putem internet narudžbe sa SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, OIB 35140755222, info@set-bjelovar.hr sklopi Ugovor o kupnji proizvoda na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku 14 dana od sklapanja ugovora ne navodeći razlog za to.

Pravo na jednostrani raskid ugovora poćinje teći od datuma isporuke proizvoda (i ovog obrasca).

Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora potrebno je nas je o tome obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom koju treba poslati poštom na adresu SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, telefaksom na broj 043 226 013 ili elektroničkom poštom na info@set-bjelovar.hr. Izjava treba sadržavati ime i prezime kupca, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Ukoliko je plaćanje izvršeno pouzećem navesti i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat sredstava. Izjava za jednostrani raskid ugovor nalazi se na kraju ovog obrasca. Izjavu je moguće preuzeti i na našim stranicama www.set-bjelovar.hr. U slučaju primitka izjave elektroničkim putem kupcu će se bez odgađanja poslati potvrda o primitku izjave o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.

SET d.o.o. se obvezuje kupcu izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku 14 dana od primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora. Povrat sredstava izvršit će se na isti način na koji je kupac izvršio uplatu osim ako je kupac platio pouzećem novac će mu se vratiti na tekući račun koji će kupac dostaviti prodavatelju, SET d.o.o. Povrat sredstava moguće je izvršiti tek kada roba bude vraćna prodavatelju ili kada prodavatelj primi dokaz da je roba poslana na adresu kupca. Robu je potrebno poslati na adresu SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar.

Kupac robu vraća o vlastitom trošku.

U slučaju oštećenja original ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U tom slučaju kupac će po primitku i pregledu robe biti obaviješten o iznosu umanjenja povrata.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

Ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu (to se npr. odnosi na sinhrono remenje koje je rezano na širinu koju zahtjeva kupac, na galove lance koji su odvajani po nalogu kupca, na hidraulična crijeva i priključke koji su rezani i spajani prema želji i nalogu kupca,...)

 

 

IZJAVA O KORIŠTENJU PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

Ime i prezime kupca___________________________________________________________

Adresa (ulica i kućni broj)______________________________________________________

 

Ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupnji robe

 

Broj računa ili broj narudžbe___________________________________________________

Naziv artikla________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Datum primitka pošiljke_______________________________________________________

IBAN transakcijski račun broj (kod plaćanja pouzećem)_______________________________

 

Mjesto i datum___________________________________

 

Potpis kupca

 

______________________________

 

Pravila programa Klub vjernosti

Članak 1.

Organizator programa vjernosti naziva „Klub vjernosti“ (u daljnjem tekstu: Klub vjernosti) je SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar (u daljnjem tekstu: SET). Članstvo u Klubu vjernosti je besplatno.

 

Članak 2.

UČLANJENJE

Članstvom Kluba vjernosti se postaje popunjavanjem i predajom pismene pristupnice u maloprodajnim jedinicama SETa, i to u Maloprodaji Bjelovar, Pakračka ulica 3, Maloprodaji Virovitica, Vladimira Nazora 3 i Maloprodaji Đurđenovac, Vladimira Nazora 57 ili slanjem popunjene i potpisane prijavnice poštom na adresu organizatora, SET.

Sadržaj pristupnice odnosno prijavnice određuje SET, u skladu sa zakonom i potrebama Kluba vjernosti.

Pristupnica odnosno prijavnica za učlanjenje u Klub vjernosti obvezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila. Prihvatom Pravila član Kluba vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje SETu, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

 

Članak 3.

PRAVA I OBVEZE

Samom činjenicom članstva u Klubu vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Klubu vjernosti, a koji se sastoji od:

Prilikom svake kupnje ostvaruje se 5% popusta na cjelokupan iznos, odnosno 10% popusta na cjelokupan iznos ukoliko je iznos računa veći od 1.000,00kn (tisuću kuna)
Opcija primanja edukativnih materijala i obavijesti o novitetima i akcijama
Brojne druge pogodnosti koje će SET s vremena na vrijeme osigurati za članove Kluba vjernosti

SET zadržava pravo proširiti sadržaj Kluba vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Za sva pitanja vezana za Klub vjernosti članovi se mogu obratiti na e-mail: set-bjelovar@bj.t-com.hr, pismeno na središnjice ili telefonski: 043/214468.

 

Članak 4.

OSOBNI PODACI

U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova Kluba vjernosti, SET postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Osobni podaci koje pristupnik prilikom učlanjenja u Klub vjernosti obavezno stavlja na raspolaganje SETu su ime, prezime, adresa te kontakt telefon/mobitel, te opcionalno, OIB, e-mail adresa, dodatni kontakt telefon/mobitel, područje interesa, i dr.

Osobni podaci koje pristupnik učlanjenjem predaje SETu koristit će se isključivo u svrhu provođenja Kluba vjernosti, odnosno za potrebe sudjelovanja u aktivnostima namijenjenim članovima Kluba vjernosti, uključujući marketinške svrhe.

Osobni podaci u informatičkom sustavu SETa uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu i brišu se čim član otkaže članstvo u skladu s ovim Pravilima ili mu članstvo na bilo koji drugi način prestane, te u svakom slučaju prestankom provođenja Kluba vjernosti sukladno odluci SETa.

Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Kluba vjernosti i ostvarivanja pogodnosti iz istog, prijavljuje SETu sam član, te je isključivo član odgovoran za točnost danih osobnih podataka.

 

Članak 5.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu SETa, kao i elektronskim putem, putem e-mail adrese: set-bjelovar@bj.t-com.hr

SET također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu.

Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Kluba vjernosti sukladno odluci SETa.

 

Članak 6.

STUPANJE NA SNAGU I PROMJENE  PRAVILA

Ova pravila stupaju na snagu danom objave na istaknutom mjestu u prodavaonicama SETa u Bjelovaru, Virovitici i Đurđenovcu.

SET je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti i izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova.

 

U Bjelovaru, 20. svibnja 2015.

 

Uvjeti prodaje

UVJETI PRODAJE
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u web dućanu SET Bjelovar (u daljnjem tekstu «robe») je SET d.o.o. a Kupac robe je posjetitelj internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju

NARUČIVANJE
Roba se naručuje elektronskim obrascem i telefonskim putem. Kupac mora ispuniti Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.
Po odabiru proizvoda možete kliknuti na njegove detalje i saznate sve o njemu te ga bolje pogledati, a želite li ga kupiti, samo kliknete na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici možete birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku vaša vam je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati naš izlog. Po završetku shoppinga, vratite se na košaricu i odaberite završi narudžbu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže vam na e-mail adresu

POSTUPAK KUPOVINE NA INTERNET TRGOVINI SET d.o.o.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Ukupna cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: info@set-bjelovar.hr ili telefon 043/214-466.

PLAĆANJE

Plaćanje je moguće izvršiti na sljedeće načine:

1. Uplatnica - Virman, Internet bankarstvo

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo vam naručene artikle.

2. Pouzećem
Plaćanje se obavlja prilikom preuzimanja robe a plaća se dostavljaču.

 

Dostava

Kupac može odabrati jednu od ponuđenih kurirskih službi.

Hrvatska pošta d.d.

  • 25,00kn+PDV
  • Za narudžbe iznad 1.000,00kn+ PDV ne naplaćuje se dostava.
  • Dostava unutar 3 - 5 dana.


Lagermax

  • 25,00kn+PDV
  • Za narudžbe iznad 1.000,00kn+ PDV ne naplaćuje se dostava.
  • Dostava unutar 3 - 5 dana.


Intereuropa

  • 25,00kn+PDV
  • Za narudžbe iznad 1.000,00kn+ PDV ne naplaćuje se dostava.
  • Dostava unutar 3 - 5 dana.


Kupac sam organizira dostavu
Ukoliko kupac osobo dolazi po robu – upisati ime osobe te ime kurirske službe ako kupac sam organizira i plaća dostavu.

 

NAPOMENA: Telefonske narudžbe s posebnom vrstom dostave podliježu plaćanju dostave bez obzira na iznos narudžbe.

 

Reklamacije

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: SET d.o.o., Pakračka 3, 43000 Bjelovar ili e-mail adresu: info@set-bjelovar.hr
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. SET d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi SET d.o.o. ili ukoliko korisnik više ne želi taj proizvod povratom navca korisniku.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na reklamaciju proizvođaču ili drugoj stručnoj osobi. U slučaju da se utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi SET d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

Izjava o privatnosti

SET d.o.o. garantira zaštitu vaše privatnosti. Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. SET d.o.o. može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu.

Na ovim web stranicama mogu se sakupljati podaci kao što su ime i prezime, kontakt informacije, uključujući e-mail adresu, demografske podatke, podatke o navikama i interesima te ostale nama relevantne podatke, druge podatke relevantne za istraživanje i analizu tržišta, kupaca i/ili ponude.

Ovi podaci potrebni su nam za analizu kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu iz razloga internih vođenja evidencija, kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge, kako bismo vam povremeno slali promotivne email-ove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive, povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta

Možda ćemo vas kontaktirati e-mailom, telefonom, faxom ili poštom.

Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

Linkovi na druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Međutim, nakon što ste koristili ove linkove da napustite našu stranicu, trebali biste imati na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu vaše privatnosti na tim drugim web stranicama te informacije koje ste dali prilikom posjete tim web stranicama nisu regulirane ovom Izjavom o privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati Izjave o zaštiti privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

SET d.o.o. neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti. Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bi vam slali promotivne informacije o trećim osobama za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive, ukoliko nam naznačite da to želite.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti

SET d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama.

Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke SET d.o.o., kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.

 

Linkovi

Na ovoj internet stranici se mogu nalaziti linkovi na druge internet stranice. Korisnik ih može posjetiti na vlastitu odgovornost. SET d.o.o. ne odgovara za sadržaj na vanjskim internet stranicama.

 

Kolačići - cookies

Korištenje „kolačića“ (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što je „kolačić“?

'Kolačići' ('cookies') su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja.
Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ treba nam vaša privola.

Korištenjem ove Internet stranice dajete privolu i pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.
Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje.
Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Koje vrste kolačića koristi ova internet stranica?

SET d.o.o. na svojim Internet stranicama koristi dvije vrste “kolačića“:

Privremeni kolačići („session cookies“): ovo su privremeni kolačići koji ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika dok ne završite Vaše pretraživanje. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
Trajni kolačići („persistent cookies“): trajne kolačiće možemo koristiti radi boljeg iskustva naših korisnika (npr. pružanje optimizirane navigacije). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti stranicu.

Našim korisnicima stalno nastojimo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo pa je potrebno napomenuti da naše Internet stranice rade optimalno samo ako su kolačići omogućeni. Tako vas možemo prepoznati kad ponovno posjetite našu stranicu, a kolačići nam također omogućuju otkrivanje i ispravljanje pogrešaka, tako da Vaš pregled stranice bude brži i prilagođen vašim potrebama. Dodatne informacije, poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Kolačići trećih osoba

SET d.o.o. na svojim internetskim stranicama koristi vlastite kolačiće, a istovremeno omogućuje odabranim trećim stranama da na korisnikovo računalo instaliraju svoje kolačiće (takozvani vanjski kolačići). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Korisnik korištenjem Internet stranice daje suglasnost za upotrebu kolačića SET d.o.o. i trećim stranama.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke za kolačiće mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku.
Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

 

Uvjeti korištenja

Korištenjem web stranice SET Bjelovar prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Sadržaj na ovim web stranicama osigurava tim tvrtke SET d.o.o. i zaštićen je autorskim pravima.

OPĆI UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE SET d.o.o.

Korištenjem usluge kupovine putem internet trgovine SET smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internet trgovine SET je SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, OIB 35140755222.

Molimo korisnike da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. SET d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta bez prethodne najave. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na ovim internet stranicama.

SET d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave,  te može djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluge internet trgovine dopušteno je samo punoljetnim osobama.

Kupljeni proizvod putem internet trgovine koristi se na vlastitu odgovornost.

SET d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunostio odgovaraju izgledu samog proizvodu.Slike pojedinih proizvoda su simbolične i odgovaraju čitavoj skupini proizvoda koji se međusobno razlikuju po veličini. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo.

SET d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.set-bjelovar.hr. SET d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

UGOVOR O ISPORUCI ROBE

Korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i SET d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Internet trgovine SET d.o.o. uz plaćanje odgovarajuće cijene toga proizvoda. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu SET d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

•             odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internet trgovine SET d.o.o.,

•             odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Internet trgovine SET d.o.o.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Prihvaćanjem ovih Uvjeta i plaćanjem naručenih proizvoda smatra se da je sklopljen Ugovor između SET d.o.o. i korisnika kao kupca kada on i stupa na snagu. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba,

- ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po narudžbi (hidrauliča crijeva, industrijska crijeva, lanci, sinhrono remenje) samo za njega i po njegovim naputcima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti SET d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, telefaksom na broj 043/226-013 ili elektroničkom poštom na info@set-bjelovar.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili telefaksa, adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid Ugovora je 14 (četrnaest) dana od dana kada je roba koja je predmet Ugovora predana korisniku u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada SET d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu. Povrat novca SET d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je SET d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten.