SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Pretraga ležajeva po dimenzijama
Potporni valjčići i ležaji hodnih valjčića, kako to i ime sugerira, su ležaji čiji je vanjski prsten općenito pojačan, a ležaji su tako izvedeni da se ugrađuju direktno na osovinu. Ležaji mogu biti izvedeni kao sklop potpornih valjčića ili kao ležaji hodnih valjčića. Sklopovi potpornih valjčića mogu se isporučiti ovisno o izvedbi, sa ili bez unutrašnjeg prstena, a namjenjeni su ugradnji na osovinu. Ležaji hodnih valjčića imaju čvrsti usadni svornjak umjesto unutrašnjeg prstena. Taj svornjak ima na jednom kraju narez kojim se brzo i lako pričvrste na odgovarajuću komponentu stroja.