SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Pretraga ležajeva po dimenzijama
Glycodur klizni ležaji su suhi klizajući ležaji za rotacijsko, oscilirajuće ili linearno gibanje. Posebno su prikladni za uležištenja, gdje nema dovoljno prostora za ugradnju normalnih ležaja, gdje se želi postići pogon bez održavanja ili gdje može doći do problema sa podmazivanjem.