SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
Cilindrično valjkasti aksijalni ležajevi su vrlo jednostavnog nacrta. Sastoje se od dva plosnata ležajna prstena, između kojih je ubačen aksijalni sklop kaveza sa cilindričnim valjčićima. Ležajevi su rastavljivi i sve se komponente mogu ugrađivati odvojeno.