SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Pretraga ležajeva po dimenzijama
Samonamjestivi kuglični ležajevi mogu se prilagođavati kutnim otklonima osovine u odnosu na kučište, a isto tako mogu prilagođavanjem izdržati savijanje osovine tokom rada. Samonamjestivi kuglični ležajevi imaju optimalno iskorištenu unutrašnju geometriju, ekstremno nisko trenje, povećani kapacitet nosivosti, produžen vijek trajanja i povećanu pouzdanost u radu.