SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Pretraga ležajeva po dimenzijama
Zglobni ležajevi su izvedeni tako da mogu preuzimati pokrete otklona između osovine i kučišta, ili oscilirajuće kose nagibe u toku rada, ali kod relativno niskih brzina klizanja. SKF zglobni ležajevi se mogu dobiti kao radijalni, aksijalni ili kao ležajevi sa kosim dodirom. Izvedba čelik-na-čelik zahtijeva dodatno podmazivanje. Ležajevi se mogu dobiti i u drugoj izvebi, kao ležajevi kojima ne treba posebno održavanje.