SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Pretraga ležajeva po dimenzijama
Konusno valjkasti ležajevi su projektirani tako da mogu preuzeti kombinirane radijalne i aksijalne sile. Jednoredni konusno valjkasti ležajevi mogu prihvatiti samo aksijalne sile i to u jednom pravcu. Oni se zato upareni prilagođavaju jednom drugom ležaju koji preuzima aksijalne sile koje dolaze iz drugog pravca. Ležajevi se mogu rastaviti, što znači da se unutrašnji prsten sa sklopom valjčića i kaveza može ugraditi odvojeno od vanjskog prstena.