SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/LEŽAJEVI

 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
PCM 030405 B/VB055 SKF KOSULJICA Cijena PCM 030405 B/VB055 SKF KOSULJICA 1,61 kn
PCM 040510 E/VB055 SKF KOSULJICA Cijena PCM 040510 E/VB055 SKF KOSULJICA 4,09 kn
PCM 050705 B SKF KOSULJICA Cijena PCM 050705 B SKF KOSULJICA 2,73 kn
PCM 060806 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 060806 E SKF KOSULJICA 6,65 kn
PCM 060808 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 060808 E SKF KOSULJICA 8,55 kn
PCM 060810 E SKF  Cijena PCM 060810 E SKF 5,45 kn
PCM 081008 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 081008 E SKF KOSULJICA 4,90 kn
PCM 081010 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 081010 E SKF KOSULJICA 5,45 kn
PCM 10010560 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 10010560 E SKF KOŠULJICA 231,32 kn
PCM 101210 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 101210 E SKF KOSULJICA 4,96 kn
PCM 101212 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 101212 E SKF KOSULJICA 4,96 kn
PCM 121410 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 121410 E SKF KOSULJICA 5,45 kn
PCM 121415 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 121415 E SKF KOSULJICA 7,31 kn
PCM 121425 B SKF KOŠULJICA Cijena PCM 121425 B SKF KOŠULJICA 7,93 kn
PCM 151712 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 151712 E SKF KOSULJICA 9,06 kn
PCM 151715 M SKF KOSULJICA Cijena PCM 151715 M SKF KOSULJICA 8,80 kn
PCM 151720 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 151720 E SKF KOSULJICA 9,29 kn
PCM 161810 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 161810 E SKF KOŠULJICA 5,45 kn
PCM 161812 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 161812 E SKF KOŠULJICA 10,80 kn
PCM 161815 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 161815 E SKF KOŠULJICA 8,50 kn
PCM 161820 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 161820 E SKF KOSULJICA 9,17 kn
PCM 161825 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 161825 E SKF KOŠULJICA 13,51 kn
PCM 182020 M SKF KOŠULJICA Cijena PCM 182020 M SKF KOŠULJICA 18,71 kn
PCM 202310(Tip90) KOŠULJICA Cijena PCM 202310(Tip90) KOŠULJICA 18,00 kn
PCM 202315 M SKF KOŠULJICA Cijena PCM 202315 M SKF KOŠULJICA 11,65 kn
PCM 202320 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 202320 E SKF KOŠULJICA 12,76 kn
PCM 202330 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 202330 E SKF KOSULJICA 16,35 kn
PCM 202330 M SKF KOSULJICA Cijena PCM 202330 M SKF KOSULJICA 19,33 kn
PCM 222525 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 222525 E SKF KOSULJICA 14,62 kn
PCM 252815(Tip90) KOŠULJICA Cijena PCM 252815(Tip90) KOŠULJICA 11,00 kn
PCM 252825 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 252825 E SKF KOSULJICA 19,00 kn
PCM 303430 E SKF KOŠULJICA Cijena PCM 303430 E SKF KOŠULJICA 25,28 kn
PCM 404440 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 404440 E SKF KOSULJICA 50,43 kn
PCM 404450 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 404450 E SKF KOSULJICA 53,15 kn
PCM 404450 M SKF KOŠULJICA Cijena PCM 404450 M SKF KOŠULJICA 52,16 kn
PCM 505520 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 505520 E SKF KOSULJICA 50,30 kn
PCM 505540 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 505540 E SKF KOSULJICA 60,46 kn
PCM 505560 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 505560 E SKF KOSULJICA 109,28 kn
PCM 556040 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 556040 E SKF KOSULJICA 102,22 kn
PCM 606540 M SKF KOSULJICA Cijena PCM 606540 M SKF KOSULJICA 71,12 kn
PCM 808560 E SKF KOSULJICA Cijena PCM 808560 E SKF KOSULJICA 195,64 kn