SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Zglobni ležajevi

 

Zglobni ležajevi

Zglobni ležajevi su izvedeni tako da mogu preuzimati pokrete otklona između osovine i kučišta, ili oscilirajuće kose nagibe u toku rada, ali kod relativno niskih brzina klizanja. SKF zglobni ležajevi se mogu dobiti kao radijalni, aksijalni ili kao ležajevi sa kosim dodirom. Izvedba čelik-na-čelik zahtijeva dodatno podmazivanje. Ležajevi se mogu dobiti i u drugoj izvebi, kao ležajevi kojima ne treba posebno održavanje.

SKF zglobni ležajevi su temeljito ispitani, dokazali su se u pogonu pod teškim uvjetima, pa se mogu smatrati potpuno pouzdanim. Oni zadovoljavaju želje projektanata, a materijal i kvaliteta im osiguravaju dug vijek trajanja. Nove izvedbe sa više žlijebova za podmazivanje kod većih ležajeva tipa čelik-na-čelik poboljšavaju podmazivanje i omogućavaju daleko veće intervale između dva podmazivanja.

Zastupstva i distribucije