SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Igličasti ležajevi

 

Igličasti ležajevi

Igličasti ležajevi imaju vrlo nizak presjek profila, a relativno vrlo visoki kapacitet nošenja. Mogu se koristiti sa i bez unutrašnjeg prstena.

Igličasti ležajevi bez unutrašnjeg prstena predstavljaju optimalno rješenje u slučajevima kad se osovina može okaliti i dobro obraditi brušenjem.

Igličasti ležajevi sa unutrašnjim prstenom koriste se ondje, gdje nije moguće, ili gdje nije ekonomično, kaliti i brusiti osovinu. Oni podnose aksijalne pomake unutar ležaja.

Mogu se dobiti u jednorednoj i dvorednoj izvedbi.

Igličasti ležajevi sa vučenim prstenom su duboko uvučeni, a imaju relativno tanak vanjski prsten. Glavna karakteristika ovih ležajeva je njihova vrlo mala visina poprečnog presjeka, uz visoki kapacitet nosivosti.

Mogu se dobiti u dvije izvebe: jedna je otvorena na obje strane, a druga koja je namijenjena za krajeve osovina, ima jednu stranu zatvorenu.

Zastupstva i distribucije