SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Samonamjestivi kuglični ležajevi

 

Samonamjestivi kuglični ležajevi

Samonamjestivi kuglični ležajevi mogu se prilagođavati kutnim otklonima osovine u odnosu na kučište, a isto tako mogu prilagođavanjem izdržati savijanje osovine tokom rada. Samonamjestivi kuglični ležajevi imaju optimalno iskorištenu unutrašnju geometriju, ekstremno nisko trenje, povećani kapacitet nosivosti, produžen vijek trajanja i povećanu pouzdanost u radu.

Samonamjestivi kuglični ležajevi mogu se dobiti otvoreni (bez brtvi) ili zatvoreni (sa brtvama), a isto tako sa proširenim unutrašnjim prstenom. Proizvode se sa cilindričnim i sa koničnim provrtom.

Ako su ovi ležajevi zatvoreni sa obje strane, onda su napunjeni mašću na bazi litija. To je razlog da imaju izaženu sposobnost spriječavanja hrđe, a mogu se koristiti na temperaturama od -30°C do +110°C. Sa obje strane zatvoreni ležajevi su podmazani za čitav vijek trajanja i ne treba ih posebno održavati. Ljuske za pritezanje mogu se isporučiti za ležajeve koji imaju konični provrt. Te ljuske omogućuju brzu i laganu ugradnju ležajeva na ravnu i na stepenastu osovinu. Prikladni alat za ugradnju može se dobiti od SKF-a.

Zastupstva i distribucije