SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Preventivno održavanje

 

Preventivno održavanje

Zašto Preventivno održavanje?

Kada usporedimo sa lancem(problemi sa podmazivanjem), ili zupčanicima(mehanički problemi i visoka cijena), remenje je ekonomski i efektivno najpouzdaniji način prijenosa snage. Ta pouzdanost se može ostvariti jedino ako je remenje uredno održavano. Sa redovnim održavanjem vaše će remenje i pogon raditi bez poteškoća dugo vremena. Uvijek kontrolirajte remene prije nego što otkažu na taj način smanjujete mogućnost skupih zastoja i usporavanja proizvodnje.

 

Kako napraviti rutinsku preventivnu inspekciju?

1. Gledajte i slušajte

 • Gledajte i slušajte bilo kakve neobične zvukove ili vibracije dok promatrate remenski prijenos. Dobro dizajniran i održavan pogon će raditi bez ikakve buke i vibracije.

2. Provjera zaštite

 • Provjerite da li je zaštita labava ili oštećena. Držite je čistom od prašine i krhotina. Svaka nakupina materijala na zaštiti će djelovati kao izolacija i uzrokovati zagrijavanje remenja. Temperatura je važan faktor performanse remena, ako je temperatura veća od 60 °C, svakih 10°C više skraćuje životni vijek upola.

3. Ulja i masti

 • Gledajte da li sa zaštite kapa ulje ili mast. To znači da su ležajevi previše podmazani. Ulja masti djeluju štetno na gumene materijale i također mogu znatno smanjiti životni vijek remenja.

4. Provjera motora

 • Provjerite da li je motor dobro zategnut i nepomičan, također provjerite i ostale elemente i dijelove da li su zategnuti i nepomični.

 

Koliko često raditi inspekciju?

 • Kritični pogoni – Rutinsku inspekciju bi bilo idealno napraviti svakih 1-2 tjedna
 • Normalni pogoni – Za većinu nekritičnih pogona dovoljna je rutinska inspekcija jednom mjesečno
 • Detaljna inspekcija – Gašenje pogona i detaljnu inspekciju remenja, remenica i ostalih komponenti bi bilo dobro napraviti svakih 3-6 mjeseci.

Ovo su samo smjernice, iskustvo sa vašim pogonima najbolji je vodič. Velike brzine, velika opterećenja, velike temperature i nagli start/stop, znače češće inspekcije pogona.

 

Kako provesti detaljnu inspekciju pogona?

 1. Isključite napajanje pogona i označite sklopku sa znakom da je pogon u održavanju kako nitko ne bi slučajno uključio napajanje.
 2. Skinite zaštitu, provjerite da li ima tragova oštećenja ili struganja po remenju. Očistite ako je potrebno.
 3. Pregledajte remenje da li su potrošeni ili oštećeni. Zamijenite ako je potrebno.
 4. Pregledajte remenice da li su potrošene ili oštećene. Zamijenite ako je potrebno.
 5. Pregledajte ostale dijelove pogona kao što su ležajevi, osovine, nosači i sl.
 6. Provjerite uzemljenje, popravite (uzemljite) ako je potrebno.
 7. Provjerite napetost remena, dotegnite ukoliko je potrebno.
 8. Provjerite poravnatost remenica.
 9. Stavite zaštitu.
 10. Pokrenite pogon i pregledajte i poslušajte dali sve uredno radi bez buke i vibracija.

Zastupstva i distribucije