SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Montaža klinastog remena

 

Montaža klinastog remena

Korak po korak uputstva za zamjenu klinastog remena:


 • Nakon što je isključeno napajanje(izolirano) i nakon što ste skinuli zaštitu, otpustite vijke na motoru. Pomaknite motor toliko dok remen ne olabavi i može se skinuti bez upotrebe sile. Nikada ne skidajte remen na silu!

          

 • Skinite stare remene. Pregledajte ih da li imaju neobičnih oštećenja i trošenja. Prejako potrošeni remen može značiti da je problem u dizajnu pogona ili u procesu održavanja.
 • Odaberite točan zamjenski remen. Pogledajte oznake na remenu, ako se oznake ne vide obratite se stručnoj osobi.
 • Možete obrisati remenje i remenicu sa suhom krpom ili sa malo natopljenom krpom u blagom neagresivnom otapalu. Izbjegavajte prejako močenje remena i struganje sa krpom po remenu. Ne pokušavajte sa oštrim predmetima sastrugati ili skinuti masnoću ili prljavštinu. Remenje i remenice moraju biti suhe prije nego što se montiraju i puštaju u pogon.
 • Pregledajte remenice dali su potrošene ili oštećene. Pri tome vam mogu pomoći šablone za mjerenje profila remenica, ako je vidljivo više od 0,4 mm trošenja, remenica se treba zamijeniti.

          ​

 • Provjerite da li su remenice poravnate, pri tome vam može pomoći alat za lasersko poravnavanje remenica (saznajte više o alatu)

        ​

 • Provjerite ostale dijelove pogona, ležajeve, da li su ispravni, da li su podmazani. Osovine, da li su poravnate, da li su istrošene.
 • Stavite novo remenje. Promijenite cijeli set remenja kod pogona gdje se koristi više remenja. Ne miješajte staro i novo remenje, staro remenje nema toliku napetost kao novo remenje pa je kod rada svo opterećenje na novom remenju što može uzrokovati prerano otkazivanje remenja. Također nikada ne miješajte remenje drugog proizvođača, remenje različitih proizvođača ima različite karakteristike što može uzrokovati oštećenje remena i kratki radni vijek.
 • Povećavajte osni razmak, okrenite remenje rukom par krugova prije dotezanja kako bi remenje sjelo na svoje mjesto. Pritom pazite da vam prst ne zaglavi između remena i remenice. Kod napinjanja remenja može vam pomoći alat za mjerenje frekvencije (saznajte više o alatu)

     

 • Zategnite vijke na motoru
 • Stavite zaštitu
 • Pokrenite pogon pod maksimalnim opterećenjem, pokretanje pod maksimalnim opterećenjem omogućuje remenju da sjedne u remenicu kako treba. Kod pokretanja gledajte i slušajte da li ima kakvih neobičnih zvukova ili vibracija. Pustite pogon da radi ako je moguće 24 sata ili preko noći ili barem na par sati, što duže radi prije dotezanja to će više smanjiti potrebu za dotezanjem u budućnosti. Zaustavite pogon i provjerite napetost remena, dotegnite ukoliko je potrebno.
 • Provjerite ležajeve i motor, ako su vrući to može značiti da su remeni prejako zategnuti ili da ležajevi nisu poravnati ili nisu pravilno podmazani 

Zastupstva i distribucije