SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Ljuske za pritezanje i izvlačenje

 

Ljuske za pritezanje i izvlačenje

Ljuske za pritezanje i ljuske za izvlačenje koriste se za postavljanje ležajeva sa konusnim provrtom na cilindričnu osovinu.

Ljuske za pritezanje se isporučuju kompletne, to jest zajedno sa maticom za osiguranje i osiguračem. Ljuske za pritezanje imaju prorez i vanjski konus 1:12. Ljuske za pritezanje imaju poseban vod za dovod ulja na strani gdje je narez i jedan žlijeb za distribuciju ulja na vanjskom promjeru.

Ljuske za izvlačenje su zaštičene tekućinom koja spriječava koroziju. One imaju prorez i vanjski konus 1:12.

Matice i osigurači za osiguranje mogu se naručiti i posebno.

Zastupstva i distribucije