SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
BRTVA CU 10X14 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 10X14 DIN 7603 [T] 0,61 kn
BRTVA CU 12X16 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 12X16 DIN 7603 [T] 0,91 kn
BRTVA CU 14X18 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 14X18 DIN 7603 [T] 1,90 kn
BRTVA CU 14X20 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 14X20 DIN 7603 [T] 1,32 kn
BRTVA CU 16X20 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 16X20 DIN 7603 [T] 1,22 kn
BRTVA CU 16X22 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 16X22 DIN 7603 [T] 1,68 kn
BRTVA CU 16X24 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 16X24 DIN 7603 [T] 2,03 kn
BRTVA CU 17X23 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 17X23 DIN 7603 [T] 2,03 kn
BRTVA CU 18X22 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 18X22 DIN 7603 [T] 1,50 kn
BRTVA CU 18X24 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 18X24 DIN 7603 [T] 2,03 kn
BRTVA CU 20X26 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 20X26 DIN 7603 [T] 1,93 kn
BRTVA CU 21x26 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 21x26 DIN 7603 [T] 2,18 kn
BRTVA CU 21x28 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 21x28 DIN 7603 [T] 2,44 kn
BRTVA CU 22X29 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 22X29 DIN 7603 [T] 2,54 kn
BRTVA CU 24X29 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 24X29 DIN 7603 [T] 3,40 kn
BRTVA CU 26X32 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 26X32 DIN 7603 [T] 5,50 kn
BRTVA CU 26X34 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 26X34 DIN 7603 [T] 5,50 kn
BRTVA CU 28X34 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 28X34 DIN 7603 [T] 5,50 kn
BRTVA CU 6X10 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 6X10 DIN 7603 [T] 0,70 kn
BRTVA CU 8X12 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 8X12 DIN 7603 [T] 0,61 kn
BRTVA CU 8X14 DIN 7603 [T] Cijena BRTVA CU 8X14 DIN 7603 [T] 0,81 kn
OBUJMICA B9MM SW7 (16-27) [T] Cijena OBUJMICA B9MM SW7 (16-27) [T] 4,94 kn
OBUJMICA B9MM SW7(12-22) [T] Cijena OBUJMICA B9MM SW7(12-22) [T] 4,94 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 10/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 10/9 PR [T] 9,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 11/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 11/9 PR [T] 9,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 12/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 12/9 PR [T] 9,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 13/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 13/9 PR [T] 9,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 14/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 14/9 PR [T] 9,50 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 15/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 15/9 PR [T] 9,50 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 16/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 16/9 PR [T] 10,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 17/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 17/9 PR [T] 10,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 7/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 7/9 PR [T] 8,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 8/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 8/9 PR [T] 8,50 kn
OBUJMICA ZA CRIJ. 9/9 PR [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ. 9/9 PR [T] 8,50 kn
OBUJMICA ZA CRIJ.K6 7,5/10-16 [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ.K6 7,5/10-16 [T] 4,31 kn
OBUJMICA ZA CRIJ.K6 7,5/8-12 [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ.K6 7,5/8-12 [T] 4,00 kn
OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/20-32 [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/20-32 [T] 5,64 kn
OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/25-40 [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/25-40 [T] 5,66 kn
OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/32-50 [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/32-50 [T] 5,88 kn
OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/40-60 [T] Cijena OBUJMICA ZA CRIJ.K7 9/40-60 [T] 7,21 kn