SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/REMENJE

 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
10X4060 OPT (AP1000043) REMEN KLINASTI Cijena 10X4060 OPT (AP1000043) REMEN KLINASTI 198,00 kn
13X1435 Li OPT (AP1000119) Cijena 13X1435 Li OPT (AP1000119) 69,00 kn
13X1485La (0200109) GATES REMEN Cijena 13X1485La (0200109) GATES REMEN 73,00 kn
13X1600Li (1900123) GATES REMEN Cijena 13X1600Li (1900123) GATES REMEN 82,00 kn
13X2388 OPT REMEN KLINASTI (AP1000145) Cijena 13X2388 OPT REMEN KLINASTI (AP1000145) 91,93 kn
13X2775 La OPT (AP1000154)  Cijena 13X2775 La OPT (AP1000154) 170,00 kn
13X3030La (1400227) GATES REMEN KLINASTI Cijena 13X3030La (1400227) GATES REMEN KLINASTI 192,00 kn
13X3090Li 3150La (1000168) OPT REMEN Cijena 13X3090Li 3150La (1000168) OPT REMEN 163,00 kn
13X3100 (1400235) GATES REMEN KLINASTI Cijena 13X3100 (1400235) GATES REMEN KLINASTI 199,00 kn
13X4022Li(0100303) GATES REMEN KLINASTI Cijena 13X4022Li(0100303) GATES REMEN KLINASTI 257,00 kn
17X1150 OPT (AP1004035) REMEN KLINASTI Cijena 17X1150 OPT (AP1004035) REMEN KLINASTI 72,23 kn
17X1490Li (0301117) GATES REMEN Cijena 17X1490Li (0301117) GATES REMEN 109,00 kn
17X1545 Li OPT (AP1002795) Cijena 17X1545 Li OPT (AP1002795) 100,00 kn
17X1560Li (1003405) OPT REMEN Cijena 17X1560Li (1003405) OPT REMEN 97,00 kn
17X1650 OPT (AP1003410) REMEN KLINASTI Cijena 17X1650 OPT (AP1003410) REMEN KLINASTI 126,00 kn
17X1725 (1501135) GATES REMEN Cijena 17X1725 (1501135) GATES REMEN 144,00 kn
17X1750 OPT (AP1003419) REMEN KLINASTI Cijena 17X1750 OPT (AP1003419) REMEN KLINASTI 110,00 kn
17X1750Li (1401137) GATES REMEN Cijena 17X1750Li (1401137) GATES REMEN 116,00 kn
17X1920Li (1101149) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X1920Li (1101149) GATES REMEN KLINASTI 160,00 kn
17X1930Li (0101151) GATES REMEN Cijena 17X1930Li (0101151) GATES REMEN 162,00 kn
17X2000 (AP1003431) OPT REMEN KLINASTI Cijena 17X2000 (AP1003431) OPT REMEN KLINASTI 112,00 kn
17X2100 (1501163) GATES REMEN KLINASTI  Cijena 17X2100 (1501163) GATES REMEN KLINASTI 174,00 kn
17X2438 (1901188) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X2438 (1901188) GATES REMEN KLINASTI 203,00 kn
17X2440La (0301183) GATES REMEN Cijena 17X2440La (0301183) GATES REMEN 178,00 kn
17X2460 Li OPT (AP1000302)  Cijena 17X2460 Li OPT (AP1000302) 152,00 kn
17X2650 (1401204) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X2650 (1401204) GATES REMEN KLINASTI 219,00 kn
17X2675La (1004069) OPT REMEN Cijena 17X2675La (1004069) OPT REMEN 288,00 kn
17X2680 (1401208) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X2680 (1401208) GATES REMEN KLINASTI 218,00 kn
17X2698 La (0101200) GATES REMEN Cijena 17X2698 La (0101200) GATES REMEN 217,00 kn
17X2840Li 2930La (1601218) GATES REMEN Cijena 17X2840Li 2930La (1601218) GATES REMEN 248,00 kn
17x2895 (AP1000331) OPT REMEN Cijena 17x2895 (AP1000331) OPT REMEN 310,00 kn
17X2970 La (0101222) GATES REMEN set04 Cijena 17X2970 La (0101222) GATES REMEN set04 233,00 kn
17X3140La (1401234) GATES REMEN Cijena 17X3140La (1401234) GATES REMEN 253,00 kn
17X3150 (1401241) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X3150 (1401241) GATES REMEN KLINASTI 260,00 kn
17X3530 La (0201264) GATES REMEN Cijena 17X3530 La (0201264) GATES REMEN 235,00 kn
17X3990 (1401304) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X3990 (1401304) GATES REMEN KLINASTI 320,00 kn
17X4095Li 4170La (0101311) GATES REMEN Cijena 17X4095Li 4170La (0101311) GATES REMEN 335,00 kn
17X4445Li (1401336) GATES REMEN Cijena 17X4445Li (1401336) GATES REMEN 378,00 kn
17X4750 (0301360) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X4750 (0301360) GATES REMEN KLINASTI 390,00 kn
17X4800Li (1000406) OPT REMEN Cijena 17X4800Li (1000406) OPT REMEN 394,00 kn
17X4860Li(0301373) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X4860Li(0301373) GATES REMEN KLINASTI 399,00 kn
17X4885Li 4970La (AP1000409) OPT REMEN Cijena 17X4885Li 4970La (AP1000409) OPT REMEN 327,00 kn
17X5150La (1401384) GATES REMEN Cijena 17X5150La (1401384) GATES REMEN 404,00 kn
17X5283Li(1401401) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X5283Li(1401401) GATES REMEN KLINASTI 433,00 kn
17X5320 OPT(AP1000417) REMEN KLINASTI Cijena 17X5320 OPT(AP1000417) REMEN KLINASTI 435,00 kn
17X5440Li(1401412) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X5440Li(1401412) GATES REMEN KLINASTI 446,00 kn
17X5930 (0301447) GATES REMEN Cijena 17X5930 (0301447) GATES REMEN 484,00 kn
17X6340 (1501475) GATES REMEN Cijena 17X6340 (1501475) GATES REMEN 514,00 kn
17X6630Li(1401499) GATES REMEN KLINASTI Cijena 17X6630Li(1401499) GATES REMEN KLINASTI 499,00 kn
19X2400Lw (1429233) GATES REMEN KLINASTI Cijena 19X2400Lw (1429233) GATES REMEN KLINASTI 268,00 kn
19X3050Lw (1429283) GATES REMEN KLINA Cijena 19X3050Lw (1429283) GATES REMEN KLINA 375,00 kn
19X3075 (1254331) GATES REMEN KLINASTI Cijena 19X3075 (1254331) GATES REMEN KLINASTI 377,00 kn
19X3350Lw (1901251) GATES REMEN KLINA Cijena 19X3350Lw (1901251) GATES REMEN KLINA 291,00 kn
19X3610Lw (1401271) GATES REMEN KLINA. Cijena 19X3610Lw (1401271) GATES REMEN KLINA. 261,00 kn
19X3660Lw (1401275) GATES REMEN KLINASTI Cijena 19X3660Lw (1401275) GATES REMEN KLINASTI 346,00 kn
20X2840(1529276) GATES  REMEN KLINASTI Cijena 20X2840(1529276) GATES REMEN KLINASTI 337,00 kn
20X2900 OPT(AP1000506) REMEN KLINASTI Cijena 20X2900 OPT(AP1000506) REMEN KLINASTI 350,00 kn
22X1650 (0302134) GATES REMEN Cijena 22X1650 (0302134) GATES REMEN 245,00 kn
22X1778 (1902144) GATES REMEN Cijena 22X1778 (1902144) GATES REMEN 264,00 kn
22X1875 Li(0302146) GATES REMEN Cijena 22X1875 Li(0302146) GATES REMEN 270,00 kn
22X1965La (1602150) GATES REMEN Cijena 22X1965La (1602150) GATES REMEN 290,00 kn
22x2175La (AP1004456) OPT REMEN Cijena 22x2175La (AP1004456) OPT REMEN 303,00 kn
22X2330 (0102184) GATES REMEN Cijena 22X2330 (0102184) GATES REMEN 370,00 kn
22X2375La (0102181) GATES REMEN Cijena 22X2375La (0102181) GATES REMEN 351,25 kn
22X2375La (1002861) OPT REMEN Cijena 22X2375La (1002861) OPT REMEN 371,00 kn
22X2500 (0302197) GATES REMEN Cijena 22X2500 (0302197) GATES REMEN 364,00 kn
22X2769 La (0202209) GATES REMEN Cijena 22X2769 La (0202209) GATES REMEN 380,00 kn
22x2840Li (1000662) OPT REMEN Cijena 22x2840Li (1000662) OPT REMEN 420,00 kn
22X2845 OPT (AP1000668) REMEN KLINASTI Cijena 22X2845 OPT (AP1000668) REMEN KLINASTI 317,00 kn
22X2921 (0302227) GATES REMEN Cijena 22X2921 (0302227) GATES REMEN 415,00 kn
22X3020 (0202235) GATES REMEN KLINASTI Cijena 22X3020 (0202235) GATES REMEN KLINASTI 437,00 kn
22X3040 (2002237)  GATES REMEN KLINASTI Cijena 22X3040 (2002237)  GATES REMEN KLINASTI 477,00 kn
22X3130 Li (0302241) GATES REMEN Cijena 22X3130 Li (0302241) GATES REMEN 422,00 kn
22X3235 La OPT (AP1000693)  Cijena 22X3235 La OPT (AP1000693) 370,00 kn
22X3245Li 3340La (1000702) OPT REMEN Cijena 22X3245Li 3340La (1000702) OPT REMEN 376,00 kn
22X3280 La (0302248) GATES REMEN Cijena 22X3280 La (0302248) GATES REMEN 462,00 kn
22X3310La (0302251) GATES REMEN Cijena 22X3310La (0302251) GATES REMEN 468,00 kn
22X3310La (1000699) OPT REMEN Cijena 22X3310La (1000699) OPT REMEN 520,00 kn
22X3350Li (0202261) GATES REMEN Cijena 22X3350Li (0202261) GATES REMEN 485,00 kn
22X3530 (0202275) GATES REMEN Cijena 22X3530 (0202275) GATES REMEN 512,00 kn
22X3600Li 3690La (2002279) GATES REMEN Cijena 22X3600Li 3690La (2002279) GATES REMEN 520,00 kn
22X3880 (0302302) GATES REMEN Cijena 22X3880 (0302302) GATES REMEN 608,00 kn
22X3962Li (0202305) GATES REMEN Cijena 22X3962Li (0202305) GATES REMEN 600,00 kn
22X4394 (1402336) GATES REMEN Cijena 22X4394 (1402336) GATES REMEN 756,00 kn
22X4445 OPT REMEN KLINASTI (AP1000782) Cijena 22X4445 OPT REMEN KLINASTI (AP1000782) 337,00 kn
22X4500 (0302345) GATES REMEN Cijena 22X4500 (0302345) GATES REMEN 646,00 kn
22X4640 (1000789) OPT REMEN Cijena 22X4640 (1000789) OPT REMEN 518,00 kn
22X4724Li 4835La (0202361) GATES REMEN Cijena 22X4724Li 4835La (0202361) GATES REMEN 674,00 kn
22X4750 (1402363) GATES REMEN Cijena 22X4750 (1402363) GATES REMEN 714,00 kn
22X5020 GATES (1602382) REMEN KLINASTI Cijena 22X5020 GATES (1602382) REMEN KLINASTI 775,00 kn
22x5100Li(0302390) GATES REMEN KLI Cijena 22x5100Li(0302390) GATES REMEN KLI 791,00 kn
22X5131 (0302393) GATES REMEN KLINASTI Cijena 22X5131 (0302393) GATES REMEN KLINASTI 797,00 kn
22X5436 (0102415) GATES REMEN Cijena 22X5436 (0102415) GATES REMEN 841,00 kn
22X6030La (1402451) GATES REMEN Cijena 22X6030La (1402451) GATES REMEN 953,00 kn
22X6200 (1402469) GATES REMEN Cijena 22X6200 (1402469) GATES REMEN 929,00 kn
22X6880Li 6970La (1402522) GATES REMEN Cijena 22X6880Li 6970La (1402522) GATES REMEN 873,00 kn
22X7239 (1402547) GATES REMEN KLIN Cijena 22X7239 (1402547) GATES REMEN KLIN 1.111,00 kn
22x7239 (AP1000861) OPT REMEN Cijena 22x7239 (AP1000861) OPT REMEN 954,00 kn
22X7250Li 7375 La (1402549) GATES REMEN Cijena 22X7250Li 7375 La (1402549) GATES REMEN 1.256,00 kn
22X8040Li 8130La (1402609) GATES REMEN KLINASTI Cijena 22X8040Li 8130La (1402609) GATES REMEN KLINASTI 1.120,00 kn
22X8230 (1402622) GATES REMEN KLINASTI Cijena 22X8230 (1402622) GATES REMEN KLINASTI 1.268,00 kn
22X8230 (AP1000870) OPT REMEN KLINASTI Cijena 22X8230 (AP1000870) OPT REMEN KLINASTI 1.180,00 kn
25X1350 (1530164) GATES REMEN KLINASTI Cijena 25X1350 (1530164) GATES REMEN KLINASTI 230,00 kn
25X1475 (1902120) GATES REMEN Cijena 25X1475 (1902120) GATES REMEN 230,00 kn
25X2200 (AP1000889) OPT REMEN Cijena 25X2200 (AP1000889) OPT REMEN 192,00 kn
25x2540 (1530253) GATES REMEN KLINASTI Cijena 25x2540 (1530253) GATES REMEN KLINASTI 452,00 kn
25X2800 (0130272) GATES REMEN KLINASTI Cijena 25X2800 (0130272) GATES REMEN KLINASTI 450,00 kn
25X2800 OPT(AP1000899) REMEN KLINASTI Cijena 25X2800 OPT(AP1000899) REMEN KLINASTI 233,00 kn
25X3000 (1430287) GATES REMEN Cijena 25X3000 (1430287) GATES REMEN 482,00 kn
25X3080 (1000903) OPT REMEN Cijena 25X3080 (1000903) OPT REMEN 470,00 kn
25X3430 (1503267) GATES REMEN KLINASTI Cijena 25X3430 (1503267) GATES REMEN KLINASTI 586,00 kn
25X5700 (1430488) GATES REMEN VARIJ. Cijena 25X5700 (1430488) GATES REMEN VARIJ. 908,00 kn
32X2630La (AP1003568) OPT REMEN KLINASTI Cijena 32X2630La (AP1003568) OPT REMEN KLINASTI 309,00 kn
32X3060Li 3160La(1403239) GATES REMEN KLINASTI Cijena 32X3060Li 3160La(1403239) GATES REMEN KLINASTI 627,00 kn
32x3060Li 3160La(AP1001099) OPT REMEN Cijena 32x3060Li 3160La(AP1001099) OPT REMEN 580,00 kn
32X4140 (AP1000965) OPT REMEN Cijena 32X4140 (AP1000965) OPT REMEN 800,00 kn
32X4293 AGRI 2103333 GATES REMEN Cijena 32X4293 AGRI 2103333 GATES REMEN 750,00 kn
32x4420La (AP1003572) OPT REMEN Cijena 32x4420La (AP1003572) OPT REMEN 750,00 kn
32X4470 (0203345) GATES REMEN KLINASTI Cijena 32X4470 (0203345) GATES REMEN KLINASTI 960,00 kn
40X4064 (1478455) GATES REMEN KLINASTI Cijena 40X4064 (1478455) GATES REMEN KLINASTI 1.055,00 kn
HCX4835  (2002365) GATES REMEN Cijena HCX4835 (2002365) GATES REMEN 765,00 kn
HCX6580La (0202493) GATES REMEN KLIN. Cijena HCX6580La (0202493) GATES REMEN KLIN. 865,00 kn
HCX6700 (1602501) GATES REMEN KLIN. Cijena HCX6700 (1602501) GATES REMEN KLIN. 984,00 kn
SPAX1120 OPT (AP1002046) REMEN KLINASTI Cijena SPAX1120 OPT (AP1002046) REMEN KLINASTI 65,00 kn
SPAX1157Lw OPT (AP1002049) REMEN KLINASTI Cijena SPAX1157Lw OPT (AP1002049) REMEN KLINASTI 70,00 kn
SPAX2832 OPT REMEN KLINASTI (1002094) Cijena SPAX2832 OPT REMEN KLINASTI (1002094) 108,00 kn
SPAX2882 OPT (AP1002096) REMEN KLINASTI Cijena SPAX2882 OPT (AP1002096) REMEN KLINASTI 100,00 kn
SPAX3182 OPT (AP1002103) REMEN KLINASTI  Cijena SPAX3182 OPT (AP1002103) REMEN KLINASTI 175,00 kn
SPAX3182 OPT (AP1002994) REMEN KLINASTI  Cijena SPAX3182 OPT (AP1002994) REMEN KLINASTI 176,47 kn
SPBX3150 OPT REMEN KLINASTI (AP1002185) Cijena SPBX3150 OPT REMEN KLINASTI (AP1002185) 242,82 kn
SPBX3425Lw (1537326) GATES REMEN Cijena SPBX3425Lw (1537326) GATES REMEN 325,00 kn
SPBX3550 OPT REMEN KLINASTI (AP1002197) Cijena SPBX3550 OPT REMEN KLINASTI (AP1002197) 251,00 kn
SPBX3675Lw (AGRI 1537344) GATES REMEN Cijena SPBX3675Lw (AGRI 1537344) GATES REMEN 349,00 kn
SPCX1570 (0902122) GATES REMEN Cijena SPCX1570 (0902122) GATES REMEN 241,00 kn
SPCX2070 (0402159) GATES REMEN Cijena SPCX2070 (0402159) GATES REMEN 309,00 kn
SPCX2120 GATES REMEN KLINASTI (1519193) Cijena SPCX2120 GATES REMEN KLINASTI (1519193) 185,00 kn
SPCX4100 (1519340) GATES REMEN KLINASTI Cijena SPCX4100 (1519340) GATES REMEN KLINASTI 525,00 kn
SPCX4100 OPT (AP1002235) REMEN KLINASTI Cijena SPCX4100 OPT (AP1002235) REMEN KLINASTI 453,00 kn
SPCX4500 (2619370) GATES REMEN Cijena SPCX4500 (2619370) GATES REMEN 592,00 kn
SPCX5115/5135 (2619416) GATES REMEN KLINASTI Cijena SPCX5115/5135 (2619416) GATES REMEN KLINASTI 650,00 kn
SPCX5600 (AP1002247) OPT  REMEN KLINASTI Cijena SPCX5600 (AP1002247) OPT REMEN KLINASTI 565,00 kn
SPCX5600 GATES (1519452) REMEN KLINASTI Cijena SPCX5600 GATES (1519452) REMEN KLINASTI 711,00 kn
SPCX6050 (AP1002249) OPT REMEN KLINASTI Cijena SPCX6050 (AP1002249) OPT REMEN KLINASTI 1.080,00 kn