SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
dim1 dim2 dim3
16.7X 860Li 920La SKF(BX33) REMEN NAZUBLJENI  Cijena 16.7X 860Li 920La SKF(BX33) REMEN NAZUBLJENI 51,00 kn
16.7X 936Li 996La SKF (BX36)REMEN NAZUBLJENI Cijena 16.7X 936Li 996La SKF (BX36)REMEN NAZUBLJENI 55,00 kn
17X 660Li 700Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX26) Cijena 17X 660Li 700Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX26) 32,24 kn
17X 710Li 750Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX28) Cijena 17X 710Li 750Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX28) 39,00 kn
17X 734Li 770Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX29) Cijena 17X 734Li 770Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX29) 40,00 kn
17X 838Li 880Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX33) Cijena 17X 838Li 880Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX33) 51,00 kn
17X 864Li 910Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX34) Cijena 17X 864Li 910Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX34) 50,00 kn
17X 875Li 920Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX34.5) Cijena 17X 875Li 920Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX34.5) 50,00 kn
17X 889Li 930Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX35) Cijena 17X 889Li 930Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX35) 50,00 kn
17X 920Li 960Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX36) Cijena 17X 920Li 960Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX36) 55,00 kn
17X 940Li 980Lw SKF (BX37) REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X 940Li 980Lw SKF (BX37) REMEN NAZUBLJENI 52,00 kn
17X 965Li 1000Lw SKF (BX38) REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X 965Li 1000Lw SKF (BX38) REMEN NAZUBLJENI 54,00 kn
17X 991Li 1030Lw (BX39) SKF REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X 991Li 1030Lw (BX39) SKF REMEN NAZUBLJENI 58,00 kn
17X1016Li 1060Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX40) Cijena 17X1016Li 1060Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX40) 58,00 kn
17X1025Li 1070Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX40.5) Cijena 17X1025Li 1070Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX40.5) 72,00 kn
17X1030Li 1070Lw REMEN NAZUBLJENI (BX40.5) Cijena 17X1030Li 1070Lw REMEN NAZUBLJENI (BX40.5) 72,00 kn
17X1040Li 1080Lw SKF (BX41) REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X1040Li 1080Lw SKF (BX41) REMEN NAZUBLJENI 58,00 kn
17X1060Li 1100Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX42) Cijena 17X1060Li 1100Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX42) 59,00 kn
17X1090Li 1130Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX43) Cijena 17X1090Li 1130Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX43) 60,00 kn
17X1120Li 1160Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX44) Cijena 17X1120Li 1160Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX44) 62,00 kn
17X1150Li 1180Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX45) Cijena 17X1150Li 1180Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX45) 62,00 kn
17X1156Li 1195Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX45.5) Cijena 17X1156Li 1195Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX45.5) 64,00 kn
17X1168Li 1215Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX46) Cijena 17X1168Li 1215Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX46) 65,00 kn
17X1180Li 1225Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX46.5) Cijena 17X1180Li 1225Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX46.5) 65,00 kn
17X1200Li 1240Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX47) Cijena 17X1200Li 1240Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX47) 66,00 kn
17X1225Li 1260Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX48) Cijena 17X1225Li 1260Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX48) 68,00 kn
17X1250Li 1290Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX49) Cijena 17X1250Li 1290Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX49) 68,00 kn
17X1275Li 1310Lw SKF(BX50) REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X1275Li 1310Lw SKF(BX50) REMEN NAZUBLJENI 70,00 kn
17X1300Li 1340Lw SKF (BX51) REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X1300Li 1340Lw SKF (BX51) REMEN NAZUBLJENI 72,00 kn
17X1320Li 1360Lw (BX52) SKF REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X1320Li 1360Lw (BX52) SKF REMEN NAZUBLJENI 75,00 kn
17X1350Li 1390Lw SKF (BX53) REMEN NAZUBLJENI  Cijena 17X1350Li 1390Lw SKF (BX53) REMEN NAZUBLJENI 75,00 kn
17X1375Li 1410Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX54) Cijena 17X1375Li 1410Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX54) 76,00 kn
17X1400Li 1440Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX55) Cijena 17X1400Li 1440Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX55) 77,00 kn
17X1425Li 1460Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX56) Cijena 17X1425Li 1460Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX56) 83,00 kn
17X1450Li 1490Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX57) Cijena 17X1450Li 1490Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX57) 80,00 kn
17X1475Li 1510Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX58) Cijena 17X1475Li 1510Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX58) 81,00 kn
17X1500Li 1540Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX59) Cijena 17X1500Li 1540Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX59) 79,88 kn
17X1525Li 1560Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX60) Cijena 17X1525Li 1560Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX60) 83,00 kn
17X1550Li 1590Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX61) Cijena 17X1550Li 1590Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX61) 86,00 kn
17X1575Li 1620Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX62) Cijena 17X1575Li 1620Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX62) 87,00 kn
17X1600Li 1640Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX63) Cijena 17X1600Li 1640Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX63) 125,00 kn
17X1650Li 1690Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX65) Cijena 17X1650Li 1690Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX65) 92,00 kn
17X1675Li 1720Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX66) Cijena 17X1675Li 1720Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX66) 93,00 kn
17X1700Li 1740Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX67) Cijena 17X1700Li 1740Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX67) 94,00 kn
17X1750Li 1790Lw OPT REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X1750Li 1790Lw OPT REMEN NAZUBLJENI 210,00 kn
17X1750Li 1800Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX69) Cijena 17X1750Li 1800Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX69) 90,83 kn
17X1775Li 1820Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX70) Cijena 17X1775Li 1820Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX70) 98,00 kn
17X1800Li 1850Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX71) Cijena 17X1800Li 1850Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX71) 100,00 kn
17X1825Li 1870Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX72) Cijena 17X1825Li 1870Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX72) 100,00 kn
17X1850Li 1900Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX73) Cijena 17X1850Li 1900Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX73) 102,00 kn
17X1875Li 1920Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX74) Cijena 17X1875Li 1920Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX74) 105,00 kn
17X1950Li 2000Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX77) Cijena 17X1950Li 2000Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX77) 107,83 kn
17X2100Li 2150Lw(BX83) SKF REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X2100Li 2150Lw(BX83) SKF REMEN NAZUBLJENI 117,00 kn
17X2134Li 2180Lw(BX84) SKF REMEN NAZUBLJENI Cijena 17X2134Li 2180Lw(BX84) SKF REMEN NAZUBLJENI 118,00 kn
17X2921Li 2960Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX115) Cijena 17X2921Li 2960Lw SKF REMEN NAZUBLJENI (BX115) 186,00 kn