SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
dim1 dim2 dim3
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/2” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/2” 22,50 kn
2,99 EUR
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 19,20 kn
2,55 EUR
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 21,45 kn
2,85 EUR
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 21,00 kn
2,79 EUR
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 13,25 kn
1,76 EUR
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 11,70 kn
1,55 EUR
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 14,35 kn
1,90 EUR
PRIKLJUČAK D10 X 27,2 KUTNI Cijena PRIKLJUČAK D10 X 27,2 KUTNI 20,25 kn
2,69 EUR
PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 26,1 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 26,1 VANJSKI N G 3/8” T 35,00 kn
4,65 EUR
PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 27,6 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 27,6 VANJSKI N G 1/4” T 32,65 kn
4,33 EUR
PRIKLJUČAK D10 X D8 RAVNI REDUKCIJSKI Cijena PRIKLJUČAK D10 X D8 RAVNI REDUKCIJSKI 19,70 kn
2,61 EUR
PRIKLJUČAK D10 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D10 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 64,50 kn
8,56 EUR
PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 20,50 kn
2,72 EUR
PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 36,00 kn
4,78 EUR
PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 15,90 kn
2,11 EUR
PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 15,30 kn
2,03 EUR
PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 26,00 kn
3,45 EUR
PRIKLJUČAK D12 X 28,9 KUTNI  Cijena PRIKLJUČAK D12 X 28,9 KUTNI 22,85 kn
3,03 EUR
PRIKLJUČAK D12 X 29,3 T Cijena PRIKLJUČAK D12 X 29,3 T 30,35 kn
4,03 EUR
PRIKLJUČAK D12 X 48,6 RAVNI NASTAVNI  Cijena PRIKLJUČAK D12 X 48,6 RAVNI NASTAVNI 20,30 kn
2,69 EUR
PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 27,4 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 27,4 VANJSKI N G 3/8” T 37,60 kn
4,99 EUR
PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 28,9 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 28,9 VANJSKI N G 1/4” T 37,60 kn
4,99 EUR
PRIKLJUČAK D12 X D10 RAVNI REDUKCIJSKI Cijena PRIKLJUČAK D12 X D10 RAVNI REDUKCIJSKI 20,00 kn
2,65 EUR
PRIKLJUČAK D12 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D12 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 67,00 kn
8,89 EUR
PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 17,15 kn
2,28 EUR
PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 12,65 kn
1,68 EUR
PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 20,50 kn
2,72 EUR
PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 9,60 kn
1,27 EUR
PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 12,00 kn
1,59 EUR
PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 11,50 kn
1,53 EUR
PRIKLJUČAK D6 X 18,7 KUTNI Cijena PRIKLJUČAK D6 X 18,7 KUTNI 15,50 kn
2,06 EUR
PRIKLJUČAK D6 X 19 T Cijena PRIKLJUČAK D6 X 19 T 20,50 kn
2,72 EUR
PRIKLJUČAK D6 X 40 X 21 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D6 X 40 X 21 VANJSKI N G 3/8” T 18,65 kn
2,48 EUR
PRIKLJUČAK D6 X 40 X 22,6 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D6 X 40 X 22,6 VANJSKI N G 1/4” T 22,85 kn
3,03 EUR
PRIKLJUČAK D6 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D6 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 36,00 kn
4,78 EUR
PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 16,00 kn
2,12 EUR
PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 14,65 kn
1,94 EUR
PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 16,80 kn
2,23 EUR
PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 9,55 kn
1,27 EUR
PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 9,85 kn
1,31 EUR
PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 17,00 kn
2,26 EUR
PRIKLJUČAK D8 X 22,4 KUTNI  Cijena PRIKLJUČAK D8 X 22,4 KUTNI 16,60 kn
2,20 EUR
PRIKLJUČAK D8 X 22,5 T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 22,5 T 21,51 kn
2,85 EUR
PRIKLJUČAK D8 X 38,5 RAVNI NASTAVNI Cijena PRIKLJUČAK D8 X 38,5 RAVNI NASTAVNI 16,35 kn
2,17 EUR
PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 24,2 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 24,2 VANJSKI N G 1/4” T 25,85 kn
3,43 EUR
PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,3 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,3 VANJSKI N G 3/8” T 27,10 kn
3,60 EUR
PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,7 VANJSKI N G 1/8” T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,7 VANJSKI N G 1/8” T 25,31 kn
3,36 EUR
PRIKLJUČAK D8 X D6 RAVNI REDUKCIJSKI Cijena PRIKLJUČAK D8 X D6 RAVNI REDUKCIJSKI 14,70 kn
1,95 EUR
PRIKLJUČAK D8 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D8 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 62,00 kn
8,23 EUR