SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
dim1 dim2 dim3
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/2” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/2” 22,50 kn
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 19,20 kn
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 21,45 kn
PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 21,00 kn
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/2” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/2” 21,45 kn
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 13,25 kn
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 11,70 kn
PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D10 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 14,35 kn
PRIKLJUČAK D10 X 27,2 KUTNI Cijena PRIKLJUČAK D10 X 27,2 KUTNI 20,25 kn
PRIKLJUČAK D10 X 27,9 T Cijena PRIKLJUČAK D10 X 27,9 T 28,15 kn
PRIKLJUČAK D10 X 47 RAVNI NASTAVNI  Cijena PRIKLJUČAK D10 X 47 RAVNI NASTAVNI 21,10 kn
PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 26,1 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 26,1 VANJSKI N G 3/8” T 35,00 kn
PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 27,6 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D10 X 53,8 X 27,6 VANJSKI N G 1/4” T 32,65 kn
PRIKLJUČAK D10 X D8 RAVNI REDUKCIJSKI Cijena PRIKLJUČAK D10 X D8 RAVNI REDUKCIJSKI 19,70 kn
PRIKLJUČAK D10 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D10 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 64,50 kn
PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 20,50 kn
PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D12 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 36,00 kn
PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 15,90 kn
PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 15,30 kn
PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D12 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 26,00 kn
PRIKLJUČAK D12 X 28,9 KUTNI  Cijena PRIKLJUČAK D12 X 28,9 KUTNI 22,85 kn
PRIKLJUČAK D12 X 29,3 T Cijena PRIKLJUČAK D12 X 29,3 T 30,35 kn
PRIKLJUČAK D12 X 48,6 RAVNI NASTAVNI  Cijena PRIKLJUČAK D12 X 48,6 RAVNI NASTAVNI 20,30 kn
PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 27,4 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 27,4 VANJSKI N G 3/8” T 37,60 kn
PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 28,9 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D12 X 58,6 X 28,9 VANJSKI N G 1/4” T 37,60 kn
PRIKLJUČAK D12 X D10 RAVNI REDUKCIJSKI Cijena PRIKLJUČAK D12 X D10 RAVNI REDUKCIJSKI 20,00 kn
PRIKLJUČAK D12 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D12 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 67,00 kn
PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 17,15 kn
PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 12,65 kn
PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 20,50 kn
PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 9,60 kn
PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 12,00 kn
PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D6 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 11,50 kn
PRIKLJUČAK D6 X 18,7 KUTNI Cijena PRIKLJUČAK D6 X 18,7 KUTNI 15,50 kn
PRIKLJUČAK D6 X 19 T Cijena PRIKLJUČAK D6 X 19 T 20,50 kn
PRIKLJUČAK D6 X 34,6 RAVNI NASTAVNI Cijena PRIKLJUČAK D6 X 34,6 RAVNI NASTAVNI 14,90 kn
PRIKLJUČAK D6 X 40 X 21 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D6 X 40 X 21 VANJSKI N G 3/8” T 18,65 kn
PRIKLJUČAK D6 X 40 X 22,6 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D6 X 40 X 22,6 VANJSKI N G 1/4” T 22,85 kn
PRIKLJUČAK D6 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D6 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 36,00 kn
PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 14,70 kn
PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 14,65 kn
PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 KUT. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 16,80 kn
PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” Cijena PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/4” 9,55 kn
PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 1/8” 9,85 kn
PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” Cijena PRIKLJUČAK D8 RAV. UVRTNI, VANJSKI N. G 3/8” 17,00 kn
PRIKLJUČAK D8 X 22,4 KUTNI  Cijena PRIKLJUČAK D8 X 22,4 KUTNI 16,60 kn
PRIKLJUČAK D8 X 22,5 T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 22,5 T 21,51 kn
PRIKLJUČAK D8 X 38,5 RAVNI NASTAVNI Cijena PRIKLJUČAK D8 X 38,5 RAVNI NASTAVNI 16,35 kn
PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 24,2 VANJSKI N G 1/4” T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 24,2 VANJSKI N G 1/4” T 25,85 kn
PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,3 VANJSKI N G 3/8” T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,3 VANJSKI N G 3/8” T 27,10 kn
PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,7 VANJSKI N G 1/8” T Cijena PRIKLJUČAK D8 X 45,4 X 25,7 VANJSKI N G 1/8” T 25,31 kn
PRIKLJUČAK D8 X D6 RAVNI REDUKCIJSKI Cijena PRIKLJUČAK D8 X D6 RAVNI REDUKCIJSKI 14,70 kn
PRIKLJUČAK D8 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM Cijena PRIKLJUČAK D8 X RAVNI NASTAVNI S VENTILOM 62,00 kn