SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/CRIJEVA ZA KLIMU

 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
dim1 dim2 dim3
Cijev kutna 45 13mm Cijena Cijev kutna 45 13mm 106,74 kn
Cijev kutna 45 9,53mm Cijena Cijev kutna 45 9,53mm 103,22 kn
Cijev kutna 90 13mm Cijena Cijev kutna 90 13mm 106,74 kn
Cijev kutna 90 16mm Cijena Cijev kutna 90 16mm 112,09 kn
Cijev kutna 90 9,53mm Cijena Cijev kutna 90 9,53mm 103,22 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN08 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN08 115,59 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN10 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN10 125,72 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN12 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN12 146,81 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN16 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 45 DN16 146,81 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN08 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN08 116,87 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN10 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN10 125,72 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN12 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN12 146,81 kn
Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN16 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice 90 DN16 146,81 kn
Cijevni priključak ORL bez matice DN08 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice DN08 113,78 kn
Cijevni priključak ORL bez matice DN10 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice DN10 121,65 kn
Cijevni priključak ORL bez matice DN12 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice DN12 128,40 kn
Cijevni priključak ORL bez matice DN16 Cijena Cijevni priključak ORL bez matice DN16 137,40 kn
Spojka crijeva 90 DN08 Cijena Spojka crijeva 90 DN08 160,48 kn
Spojka crijeva 90 DN10 Cijena Spojka crijeva 90 DN10 164,81 kn
Spojka crijeva 90 DN12 Cijena Spojka crijeva 90 DN12 175,50 kn
Spojka crijeva 90 DN16 Cijena Spojka crijeva 90 DN16 192,09 kn
Spojka crijeva DN08 Cijena Spojka crijeva DN08 260,31 kn
Spojka crijeva DN08 FV Cijena Spojka crijeva DN08 FV 224,72 kn
Spojka crijeva DN10 Cijena Spojka crijeva DN10 290,53 kn
Spojka crijeva DN10 FV Cijena Spojka crijeva DN10 FV 228,94 kn
Spojka crijeva DN12 Cijena Spojka crijeva DN12 306,43 kn
Spojka crijeva DN12 FV Cijena Spojka crijeva DN12 FV 239,78 kn
Spojka crijeva DN16 Cijena Spojka crijeva DN16 335,53 kn
Spojka crijeva DN16 FV Cijena Spojka crijeva DN16 FV 256,37 kn
Spojka crijeva T DN08 Cijena Spojka crijeva T DN08 263,25 kn
Spojka crijeva T DN10 Cijena Spojka crijeva T DN10 276,06 kn
Spojka crijeva T DN12 Cijena Spojka crijeva T DN12 301,78 kn
Spojka crijeva T DN16 Cijena Spojka crijeva T DN16 336,38 kn
Spojna cijev DN08 Lokclip 9,53 Cijena Spojna cijev DN08 Lokclip 9,53 152,31 kn
Spojna cijev DN08 Lokring 9,53 Cijena Spojna cijev DN08 Lokring 9,53 161,31 kn
Spojna cijev DN10 Lokclip 13 Cijena Spojna cijev DN10 Lokclip 13 155,96 kn
Spojna cijev DN10 Lokring 13 Cijena Spojna cijev DN10 Lokring 13 151,88 kn
Spojna cijev DN12 Lokclip 16 Cijena Spojna cijev DN12 Lokclip 16 163,13 kn
Spojna cijev DN16 Lokclip 19 Cijena Spojna cijev DN16 Lokclip 19 172,28 kn
Spojna cijev DN16 Lokring 19 Cijena Spojna cijev DN16 Lokring 19 177,62 kn
Spojna cijev KLR ORL DN12 7/8-14 Cijena Spojna cijev KLR ORL DN12 7/8-14 80,00 kn
Spojna cijev KLR ORL DN16 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev KLR ORL DN16 1 1/16-14 88,00 kn
Spojna cijev KOM 45 DN10 1-14 Cijena Spojna cijev KOM 45 DN10 1-14 222,19 kn
Spojna cijev KOM 45 DN10 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM 45 DN10 1-14 FV 297,00 kn
Spojna cijev KOM 45 DN12 1-14 Cijena Spojna cijev KOM 45 DN12 1-14 226,13 kn
Spojna cijev KOM 45 DN12 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM 45 DN12 1-14 FV 300,94 kn
Spojna cijev KOM 45 DN16 1-14 Cijena Spojna cijev KOM 45 DN16 1-14 228,24 kn
Spojna cijev KOM 45 DN16 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM 45 DN16 1-14 FV 303,06 kn
Spojna cijev KOM 90 DN10 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM 90 DN10 1-14 FV 258,62 kn
Spojna cijev KOM 90 DN12 1-14 Cijena Spojna cijev KOM 90 DN12 1-14 187,46 kn
Spojna cijev KOM 90 DN12 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM 90 DN12 1-14 FV 262,41 kn
Spojna cijev KOM 90 DN16 1-14 Cijena Spojna cijev KOM 90 DN16 1-14 189,56 kn
Spojna cijev KOM 90 DN16 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM 90 DN16 1-14 FV 264,53 kn
Spojna cijev KOM DN10 1-14 Cijena Spojna cijev KOM DN10 1-14 158,34 kn
Spojna cijev KOM DN10 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM DN10 1-14 FV 233,31 kn
Spojna cijev KOM DN12 1-14 Cijena Spojna cijev KOM DN12 1-14 162,15 kn
Spojna cijev KOM DN12 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM DN12 1-14 FV 237,09 kn
Spojna cijev KOM DN16 1-14 Cijena Spojna cijev KOM DN16 1-14 164,40 kn
Spojna cijev KOM DN16 1-14 FV Cijena Spojna cijev KOM DN16 1-14 FV 239,34 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN08 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN08 3/4-16 107,03 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN08 5/8-18 106,18 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN08 5/8-18 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN08 5/8-18 FV 190,41 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN10 3/4-16 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN10 3/4-16 FV 198,99 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN10 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN10 5/8-18 179,72 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN12 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN12 3/4-16 115,31 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN12 7/8-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN12 7/8-14 123,34 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN12 7/8-14 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN12 7/8-14 FV 205,03 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN16 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN16 1 1/16-14 135,99 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN16 1 1/16-14 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN16 1 1/16-14 FV 214,88 kn
Spojna cijev ORL UM 45 DN16 7/8-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 45 DN16 7/8-14 135,99 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN08 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN08 3/4-16 115,18 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN08 5/8-18 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN08 5/8-18 FV 191,81 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN10 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN10 3/4-16 115,18 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN10 3/4-16 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN10 3/4-16 FV 200,68 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN10 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN10 5/8-18 105,62 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN10 7/8-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN10 7/8-14 129,24 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN12 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN12 1 1/16-14 148,37 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN12 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN12 3/4-16 123,34 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN12 7/8-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN12 7/8-14 123,34 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN12 7/8-14 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN12 7/8-14 FV 208,84 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN16 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN16 1 1/16-14 135,99 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN16 1/16-14 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN16 1/16-14 FV 221,78 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN16 7/8-14 Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN16 7/8-14 135,99 kn
Spojna cijev ORL UM 90 DN16 7/8-14 FV Cijena Spojna cijev ORL UM 90 DN16 7/8-14 FV 210,94 kn
Spojna cijev ORL UM DN08 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM DN08 3/4-16 110,81 kn
Spojna cijev ORL UM DN08 5/8-18FV Cijena Spojna cijev ORL UM DN08 5/8-18FV 189,15 kn
Spojna cijev ORL UM DN10 3/4-16FV Cijena Spojna cijev ORL UM DN10 3/4-16FV 196,31 kn
Spojna cijev ORL UM DN10 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL UM DN10 5/8-18 103,93 kn
Spojna cijev ORL UM DN12 3/4-16 Cijena Spojna cijev ORL UM DN12 3/4-16 114,75 kn
Spojna cijev ORL UM DN12 7/8-14FV Cijena Spojna cijev ORL UM DN12 7/8-14FV 203,21 kn
Spojna cijev ORL UM DN16 1 1/16-14FV Cijena Spojna cijev ORL UM DN16 1 1/16-14FV 212,21 kn
Spojna cijev ORL UM DN16 7/8-14 Cijena Spojna cijev ORL UM DN16 7/8-14 119,96 kn
Spojna cijev ORL US 45 DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL US 45 DN08 5/8-18 118,56 kn
Spojna cijev ORL US 45 DN10 3/4-18 Cijena Spojna cijev ORL US 45 DN10 3/4-18 121,65 kn
Spojna cijev ORL US 45 DN12 7/8-18 Cijena Spojna cijev ORL US 45 DN12 7/8-18 138,24 kn
Spojna cijev ORL US 45 DN16 1/16-16 Cijena Spojna cijev ORL US 45 DN16 1/16-16 172,41 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN08 5/8-18 118,56 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN08 5/8-18 FV Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN08 5/8-18 FV 118,56 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN10 3/4-18 Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN10 3/4-18 121,65 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN10 3/4-18 FV Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN10 3/4-18 FV 121,65 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN12 7/8-18 Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN12 7/8-18 138,24 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN16 1 1/16-16 FV Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN16 1 1/16-16 FV 172,41 kn
Spojna cijev ORL US 90 DN16 1/16-16 Cijena Spojna cijev ORL US 90 DN16 1/16-16 172,41 kn
Spojna cijev ORL US DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev ORL US DN08 5/8-18 103,65 kn
Spojna cijev ORL US DN10 3/4-18 Cijena Spojna cijev ORL US DN10 3/4-18 110,81 kn
Spojna cijev ORL US DN12 7/8-18 Cijena Spojna cijev ORL US DN12 7/8-18 121,09 kn
Spojna cijev ORL US DN16 1 1/16-16 Cijena Spojna cijev ORL US DN16 1 1/16-16 151,03 kn
Spojna cijev SAE IG 45 DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev SAE IG 45 DN08 5/8-18 144,15 kn
Spojna cijev SAE IG 45 DN08 7/16-20 Cijena Spojna cijev SAE IG 45 DN08 7/16-20 144,15 kn
Spojna cijev SAE IG 45 DN12 7/8-14 Cijena Spojna cijev SAE IG 45 DN12 7/8-14 162,15 kn
Spojna cijev SAE IG 45 DN16 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev SAE IG 45 DN16 1 1/16-14 211,78 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN08 5/8-18 144,15 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN08 7/16-20 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN08 7/16-20 144,15 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN10 3/4-16 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN10 3/4-16 148,93 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN10 7/8-14 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN10 7/8-14 162,15 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN12 3/4-16 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN12 3/4-16 152,90 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN12 7/8-14 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN12 7/8-14 162,15 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN16 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN16 1 1/16-14 211,78 kn
Spojna cijev SAE IG 90 DN16 7/8-14 Cijena Spojna cijev SAE IG 90 DN16 7/8-14 164,40 kn
Spojna cijev SAE IG DN08 3/4-16 Cijena Spojna cijev SAE IG DN08 3/4-16 143,31 kn
Spojna cijev SAE IG DN08 5/8-18 Cijena Spojna cijev SAE IG DN08 5/8-18 138,66 kn
Spojna cijev SAE IG DN08 7/16-20 Cijena Spojna cijev SAE IG DN08 7/16-20 138,66 kn
Spojna cijev SAE IG DN10 3/4-16 Cijena Spojna cijev SAE IG DN10 3/4-16 143,31 kn
Spojna cijev SAE IG DN10 5/8-18 Cijena Spojna cijev SAE IG DN10 5/8-18 139,50 kn
Spojna cijev SAE IG DN10 7/8-14 Cijena Spojna cijev SAE IG DN10 7/8-14 148,50 kn
Spojna cijev SAE IG DN12 3/4-16 Cijena Spojna cijev SAE IG DN12 3/4-16 147,24 kn
Spojna cijev SAE IG DN12 7/8-14 Cijena Spojna cijev SAE IG DN12 7/8-14 148,50 kn
Spojna cijev SAE IG DN16 1 1/16-14 Cijena Spojna cijev SAE IG DN16 1 1/16-14 195,62 kn