SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Elastično brtvljenje i lijepljenje - silikoni

 

Elastično brtvljenje i lijepljenje - silikoni

LOCTITE SI 5366 jednokomponentni silikon, višenamjenski

Tehnički podaci:

Opis: Jednokomponentni acetoksi silikon
Istezanje do kidanja: 530%
Tvrdoća prema Shoreu A: 25
Smična čvrstoća (GBMS) N/mm²: 2,5
Raspon radne temperature: +250°C
Pakiranja: 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg


 

LOCTITE SI 5145 jednokomponentni silikon, za električne komponente

Tehnički podaci:

Opis: Jednokomponentni alkoksi silikon
Istezanje do kidanja: 330%
Tvrdoća prema Shoreu A: 45
Smična čvrstoća (GBMS) N/mm²: 3
Raspon radne temperature: +180°C
Pakiranja: 40 ml, 300 ml


 

LOCTITE SI 5399 jednokomponentni silikon, otporan na visoke temperature

Tehnički podaci:

Opis: Jednokomponentni acetoksi silikon
Istezanje do kidanja: 500%
Tvrdoća prema Shoreu A: 33
Smična čvrstoća (GBMS) N/mm²: 3,3
Raspon radne temperature: +300°C
Pakiranja: 310 ml, 20 l


 

LOCTITE SI 5616 dvokomponentni silikon

Tehnički podaci:

Opis: Dvokomponentni alkoksi silikon
Istezanje do kidanja: 150%
Tvrdoća prema Shoreu A: 30
Smična čvrstoća (GBMS) N/mm²: 1,2
Raspon radne temperature: +180°C
Pakiranja: 400 ml, 17 l


 

LOCTITE SI 5607 dvokomponentni silikon, umjerene brzine stvrdnjavanja

Tehnički podaci:

Opis: dvokomponentni alkoksi silikon
Istezanje do kidanja: 140%
Tvrdoća prema Shoreu A: 43
Smična čvrstoća (GBMS) N/mm²: 1,55
Raspon radne temperature: +180°C
Pakiranja: 400 ml, 17 l