SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
SEGER FI   6 DIN 471 [T] Cijena SEGER FI   6 DIN 471 [T] 0,50 kn
SEGER FI   7 DIN 471 [T] Cijena SEGER FI   7 DIN 471 [T] 0,50 kn
SEGER FI   8 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI   8 DIN 471 INOX A 1,00 kn
SEGER FI   8 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI   8 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 10 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 10 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 12 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI 12 DIN 471 INOX A 1,00 kn
SEGER FI 12 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 12 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 13 DIN 471 [T] Cijena SEGER FI 13 DIN 471 [T] 0,50 kn
SEGER FI 14 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 14 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 15 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 15 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 16 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 16 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 17 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 17 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 18 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 18 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 20 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI 20 DIN 471 INOX A 4,50 kn
SEGER FI 20 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 20 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 22 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 22 DIN 471 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 23 DIN 471 Cijena SEGER FI 23 DIN 471 1,00 kn
SEGER FI 24 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 24 DIN 471 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 25 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI 25 DIN 471 INOX A 6,00 kn
SEGER FI 25 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 25 DIN 471 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 25X2.0 DIN 471 Cijena SEGER FI 25X2.0 DIN 471 5,00 kn
SEGER FI 26 DIN 471 Cijena SEGER FI 26 DIN 471 1,00 kn
SEGER FI 28 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 28 DIN 471 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 29 DIN 471 Cijena SEGER FI 29 DIN 471 1,00 kn
SEGER FI 30 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI 30 DIN 471 INOX A 6,06 kn
SEGER FI 30 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 30 DIN 471 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 30X2.0 DIN 471 Cijena SEGER FI 30X2.0 DIN 471 6,50 kn
SEGER FI 32 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 32 DIN 471 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 35 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI 35 DIN 471 INOX A 15,00 kn
SEGER FI 35 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 35 DIN 471 [TS] 1,50 kn
SEGER FI 35X2.5 DIN 471 Cijena SEGER FI 35X2.5 DIN 471 6,50 kn
SEGER FI 36 DIN 471 Cijena SEGER FI 36 DIN 471 1,50 kn
SEGER FI 37 DIN 471 Cijena SEGER FI 37 DIN 471 1,00 kn
SEGER FI 38 DIN 471 INOX A Cijena SEGER FI 38 DIN 471 INOX A 20,00 kn
SEGER FI 38 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 38 DIN 471 [TS] 1,50 kn
SEGER FI 40 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 40 DIN 471 [TS] 1,50 kn
SEGER FI 40X2.5 DIN 471 Cijena SEGER FI 40X2.5 DIN 471 7,00 kn
SEGER FI 42 DIN 471 Cijena SEGER FI 42 DIN 471 1,50 kn
SEGER FI 45 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 45 DIN 471 [TS] 2,00 kn
SEGER FI 45X2.5 DIN 471 Cijena SEGER FI 45X2.5 DIN 471 7,50 kn
SEGER FI 47 DIN 471 Cijena SEGER FI 47 DIN 471 3,00 kn
SEGER FI 48 DIN 471 Cijena SEGER FI 48 DIN 471 3,00 kn
SEGER FI 50 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 50 DIN 471 [TS] 3,00 kn
SEGER FI 50X3.0 DIN 471 Cijena SEGER FI 50X3.0 DIN 471 12,50 kn
SEGER FI 52 DIN 471 Cijena SEGER FI 52 DIN 471 3,00 kn
SEGER FI 55 DIN 471 [T] Cijena SEGER FI 55 DIN 471 [T] 2,00 kn
SEGER FI 58 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 58 DIN 471 [TS] 3,50 kn
SEGER FI 60 DIN 471 Cijena SEGER FI 60 DIN 471 6,00 kn
SEGER FI 62 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 62 DIN 471 [TS] 3,50 kn
SEGER FI 65 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 65 DIN 471 [TS] 4,00 kn
SEGER FI 68 DIN 471 Cijena SEGER FI 68 DIN 471 6,00 kn
SEGER FI 70 DIN 471 Cijena SEGER FI 70 DIN 471 5,00 kn
SEGER FI 72 DIN 471 Cijena SEGER FI 72 DIN 471 5,00 kn
SEGER FI 75 DIN 471 [TS] Cijena SEGER FI 75 DIN 471 [TS] 9,00 kn
SEGER FI 80 DIN 471 Cijena SEGER FI 80 DIN 471 9,00 kn
SEGER FI 85 DIN 471 Cijena SEGER FI 85 DIN 471 10,00 kn
SEGER FI 90 DIN 471 CX Cijena SEGER FI 90 DIN 471 CX 9,00 kn
SEGER FI 95 DIN 471 Cijena SEGER FI 95 DIN 471 9,00 kn
SEGER FI 100 DIN 471 Cijena SEGER FI 100 DIN 471 10,00 kn
SEGER FI 105 DIN 471 Cijena SEGER FI 105 DIN 471 25,00 kn
SEGER FI 110 DIN 471 Cijena SEGER FI 110 DIN 471 22,00 kn
SEGER FI 115 DIN 471 Cijena SEGER FI 115 DIN 471 20,00 kn
SEGER FI 120 DIN 471 Cijena SEGER FI 120 DIN 471 22,00 kn
SEGER FI 125 DIN 471 Cijena SEGER FI 125 DIN 471 25,00 kn
SEGER FI 135 DIN 471 Cijena SEGER FI 135 DIN 471 20,00 kn
SEGER FI 175 DIN 471 Cijena SEGER FI 175 DIN 471 57,15 kn
SEGER FI 185 DIN 471 Cijena SEGER FI 185 DIN 471 65,50 kn
SEGER FI 190 DIN 471 Cijena SEGER FI 190 DIN 471 50,00 kn
SEGER FI 200 DIN 471 Cijena SEGER FI 200 DIN 471 50,00 kn