SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage
 
 
Slika Proizvod Popust Cijena Brzi
pregled
SEGER FI   8 DIN 472 Cijena SEGER FI   8 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 10 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 10 DIN 472 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 12 DIN 472 Cijena SEGER FI 12 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 13 DIN 472 Cijena SEGER FI 13 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 14 DIN 472 Cijena SEGER FI 14 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 15 DIN 472 Cijena SEGER FI 15 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 16 DIN 472 Cijena SEGER FI 16 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 17 DIN 472 Cijena SEGER FI 17 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 18 DIN 472 Cijena SEGER FI 18 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 19 DIN 472 Cijena SEGER FI 19 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 20 DIN 472 Cijena SEGER FI 20 DIN 472 0,50 kn
SEGER FI 22 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 22 DIN 472 [TS] 0,50 kn
SEGER FI 24 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 24 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 25 DIN 472 Cijena SEGER FI 25 DIN 472 1,00 kn
SEGER FI 25 DIN 472 INOX A Cijena SEGER FI 25 DIN 472 INOX A 4,50 kn
SEGER FI 26 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 26 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 28 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 28 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 30 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 30 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 32 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 32 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 35 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 35 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 37 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 37 DIN 472 [TS] 1,00 kn
SEGER FI 40 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 40 DIN 472 [TS] 1,50 kn
SEGER FI 42 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 42 DIN 472 [TS] 1,50 kn
SEGER FI 45 DIN 472 Cijena SEGER FI 45 DIN 472 2,00 kn
SEGER FI 47 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 47 DIN 472 [TS] 2,00 kn
SEGER FI 48 DIN 472 Cijena SEGER FI 48 DIN 472 2,00 kn
SEGER FI 50 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 50 DIN 472 [TS] 2,00 kn
SEGER FI 52 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 52 DIN 472 [TS] 2,00 kn
SEGER FI 55 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 55 DIN 472 [TS] 2,00 kn
SEGER FI 58 DIN 472 Cijena SEGER FI 58 DIN 472 3,00 kn
SEGER FI 60 DIN 472 Cijena SEGER FI 60 DIN 472 3,00 kn
SEGER FI 62 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 62 DIN 472 [TS] 3,00 kn
SEGER FI 65 DIN 472 Cijena SEGER FI 65 DIN 472 3,00 kn
SEGER FI 68 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 68 DIN 472 [TS] 3,00 kn
SEGER FI 70 DIN 472 Cijena SEGER FI 70 DIN 472 4,00 kn
SEGER FI 72 DIN 472 INOX Cijena SEGER FI 72 DIN 472 INOX 23,24 kn
SEGER FI 72 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 72 DIN 472 [TS] 4,00 kn
SEGER FI 75 DIN 472 Cijena SEGER FI 75 DIN 472 4,00 kn
SEGER FI 80 DIN 472 [TS] Cijena SEGER FI 80 DIN 472 [TS] 5,00 kn
SEGER FI 85 DIN 472 Cijena SEGER FI 85 DIN 472 5,00 kn
SEGER FI 90 DIN 472 Cijena SEGER FI 90 DIN 472 5,00 kn
SEGER FI 92 DIN 472 Cijena SEGER FI 92 DIN 472 3,00 kn
SEGER FI 100 DIN 472 Cijena SEGER FI 100 DIN 472 5,00 kn
SEGER FI 105 DIN 472 Cijena SEGER FI 105 DIN 472 13,50 kn
SEGER FI 110 DIN 472 CX Cijena SEGER FI 110 DIN 472 CX 12,00 kn
SEGER FI 120 DIN 472 Cijena SEGER FI 120 DIN 472 12,00 kn
SEGER FI 135 DIN 472 Cijena SEGER FI 135 DIN 472 13,00 kn
SEGER FI 145 DIN 472 Cijena SEGER FI 145 DIN 472 15,00 kn
SEGER FI 150 DIN 472 Cijena SEGER FI 150 DIN 472 20,00 kn
SEGER FI 170 DIN 472 Cijena SEGER FI 170 DIN 472 25,00 kn