OZNAKE LEŽAJEVA

PREFIKSI

W - ležaj od nehrđajućeg čelika

SUFIKSI

A – modificirana unutrašnja geometrija, dvoredni ležaji bez otvora za punjenje

ATN9 – A + TN9

CC – ležaji sa simetričnim valjčićima, unutrašnjim prstenom bez ramena, lutajućim vodećim prstenom koji je centriran na unutrašnjem prstenu, između dva niza valjčića i sa dva kaveza od presanog čelika prozorskog tipa, sa posebnom izvedbom oblika i završne obrade staze kotrljanja

CCK – CC + K

C2 – radijalna unutrašnja zračnost manja od normalne

C3 – radijalna unutrašnja zračnost veća od normalne

E – optimalna unutrašnja konstrukcija, više i/ili veći valjčići

EC - optimalna unutrašnja konstrukcija, više i/ili veći valjčići kao i poboljšani uvjeti dodira između valjčića i ruba ramena na prstenu

ECJ – EC + J

ECM – EC + M

ECMA – EC + MA

ECMB – EC + MB

ECML – EC + ML

ECMP – EC +MP

ECP – EC + P

E – ležaji sa simetričnim valjčićima, unutrašnjim prstenom bez ramena, vodećim prstenom između dva niza valjčića na kojima su centrirana dva kaveza od presanog čeličnog lima prozorskog tipa

EK – E +K

J – presani čelični kavez

K – konični provrt 1:12 J – presani čelični kavez prozorskog tipa

Q – optimalna geometrija dodira, posebno dobro izvedena površina svih elemenata

M – mesingani kavez, strojno obrađen

MA – mesingani kavez strojno obrađen centriran na vanjskom prstenu

MB - mesingani kavez, strojno obrađen, iz dva dijela, centriran na unutrašnjem prstenu

ML – po obliku optimizirani mesingani kavez prozorskog tipa, centriran na unutrašnjem ili vanjskom prstenu

MP - mesingani kavez prozorskog tipa, centriran na unutrašnjem ili vanjskom prstenu

N – kanal uskočnog prstena na vanjskom promjeru vanjskog prstena

NR – kanal uskočnog prstena u vanjskom prstenu, sa uskočnim prstenom

P – kavez od poliamida 6,6 pojačanog vlaknima staklene vune

-RS1 – brtve od sintetičke gume sa metalnom limenom pločicom kao pojačanjem (klizajuće brtve) na jednoj strani ležaja

-2RS1 – RS1 brtve na obje strane ležaja

RS – brtva od poliuretana ili sintetske gume (klizajuća brtva) na jednoj strani ležaja

.2RS – RS brtve na obje strane ležaja

-RZ – brtve od sintetičke gume niskog trenja sa čeličnom pločicom kao pojačanjem na jednoj strani ležaja

-2RZ – RZ brtve na obje strane ležaja

TN – kavez od poliamida 6,6, ojačan vlaknima staklene vune

TN9 – plastični kavez od poliamida 6,6 ojačanog vlaknima staklene vune

Y – presani mesingani kavez

V – ležaj bez kaveza, sa maksimalnim brojem kotrljajućih elemenata

W – ležaji bez kružnih žljebova i bez otvora za podmazivanje na vanjskom prstenu

W33 – kružni žljebovi i tri otvora za podmazivanje u vanjskom prstenu

-Z – presani čelični štitnik (neklizajuća brtva) na jednoj stani ležaja

-2Z – 2 štitnika, po jedan na svakoj stani ležaja

-ZN – Z + N

-ZNR – Z + NR

-2ZN – 2 Z + N

-2ZNR – 2 Z + NR